תביעת מזונות מביטוח לאומי, כיצד נערכים לתהליך

על פי הגדרת הביטוח הלאומי, אישה או ילד אשר החייב אינו משלם להם את המזונות כסדרם, יכולים התחיל תהליך תביעת מזונות ילדים במוסד לביטוח הלאומי. יחד עם זאת, לא ניתן לראות בכל תביעת מזונות דוגמה להבטחה של קבלת מזונות. הסכום שיוקצב למקבל הקצבה ייקבע על פי המופיע בתקנות או על פי הסכום שנפסק לאשה או לילד. הזכאות לקצבת מזונות אינה ניתנת באופן אוטומטי אלא מותנית במבחן הכנסות. למעשה, במסגרת תביעת מזונות מביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי גובה את המזונות מהחייב ומשלם את המזונות לאשה או לילד.

מי הזכאים לקבלת קצבה?

התובעים במסגרת תביעת מזונות ילדים או תביעת מזונות זמניים מהביטוח הלאומי צריכים לעמוד במבחן ההכנסות המגדיר את הרף המקסימלי לקבלת קצבה. רף זה מכונה "נקודת איפוס גמלה". הרף מחשב את הכנסותיה של האישה מכל גורם שהוא ומוודא כי אלו אינן עולות על האמור בתקנות הקבועות בביטוח הלאומי. בתהליך תביעת מזונות מביטוח לאומי ההכנסות הנכללות בחישוב יכולות להיות דמי לידה או גמלת הריון, הכנסות ממקרקעין או ירושה, הון ועוד.

תביעת מזונות מביטוח לאומי

הגשת תביעת מזונות לביטוח הלאומי

אישה המעוניינת להגיש תביעת מזונות ילדים או תביעת מזונות זמניים לביטוח לאומי נדרשת למלא טופס 5400. טופס זה הינו טופס בקשה לתשלום מזונות. את הטופס ניתן לקבל בכל סניף של הביטוח הלאומי. להגשת הטופס יש לצרף מסמכים נוספים: תעודה מזהה, שני עותקים מפסק הדין אודות נשוא החוב, שלושה תלושי משכורת במידה והאישה אכן עובדת, מסמכים מפורטים אודות הכנסות אחרות במידה והאישה אינה עובדת – כגון הכנסה מדירה וכיו"ב, צו אפוטרופוס בו האפוטרופוס תובע מזונות בעבור הילד – במידה והילד אינו נמצא באחזקת אימו.

כמו כן, נדרשת האם להצטייד לקראת תביעת מזונות ילדים במסמכים מהבנק המעידים כי היא בעלת החשבון אליו היא מבקשת לקבל את המזונות. יש להביא אישור מהבנק הכולל סקירת החשבון הכללית: חסכונות ופיקדונות, הלוואות ותדפיס עדכני של חשבון העובר ושב. הכנת המסמכים מראש לקראת תביעת מזונות מביטוח לאומי תקל על התהליך כולו.

חשוב לזכור כי הזכאות לקבלת קצבה מטעם ביטוח לאומי ישולמו לאישה החל מיום הגשת הבקשה. תשלום רטרואקטיבי ישולם רק באישור של פקיד התביעות. קצבת הביטוח הלאומי לא תימשך אם יוצא הילד מחזקתה המשפטית של האם או אם משכורתה והכנסותיה עולות על נקודות המקסימום הקבועות בתקנון. במידה והאישה קיבלה תשלומים ישירים מהאב יכולה עובדה זו להפסיק את תשלומי המזונות.

לפרטים נוספים על תביעת מזונות לחצו כאן

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית

לחוות דעת מקצועית ואישית ללא התחייבות

לייעוץ ראשוני עם עורך דין גרטל גרבר צרו קשר

    מאמרים נוספים

    © כל הזכויות שמורות לעורכי דין איריס גרבר ומוטי גרטל
    WhatsApp
    היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור