תביעת מזונות מביטוח לאומי, כיצד נערכים לתהליך

תביעת מזונות מביטוח לאומי

לייעוץ ראשוני

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

על פי הגדרת הביטוח הלאומי, אישה או ילד אשר החייב אינו משלם להם את המזונות כסדרם, יכולים התחיל תהליך תביעת מזונות ילדים במוסד לביטוח הלאומי. יחד עם זאת, לא ניתן לראות בכל תביעת מזונות דוגמה להבטחה של קבלת מזונות. הסכום שיוקצב למקבל הקצבה ייקבע על פי המופיע בתקנות או על פי הסכום שנפסק לאשה או לילד. הזכאות לקצבת מזונות אינה ניתנת באופן אוטומטי אלא מותנית במבחן הכנסות. למעשה, במסגרת תביעת מזונות מביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי גובה את המזונות מהחייב ומשלם את המזונות לאשה או לילד.

מי הזכאים לקבלת קצבה?

התובעים במסגרת תביעת מזונות ילדים או תביעת מזונות זמניים מהביטוח הלאומי צריכים לעמוד במבחן ההכנסות המגדיר את הרף המקסימלי לקבלת קצבה. רף זה מכונה "נקודת איפוס גמלה". הרף מחשב את הכנסותיה של האישה מכל גורם שהוא ומוודא כי אלו אינן עולות על האמור בתקנות הקבועות בביטוח הלאומי. בתהליך תביעת מזונות מביטוח לאומי ההכנסות הנכללות בחישוב יכולות להיות דמי לידה או גמלת הריון, הכנסות ממקרקעין או ירושה, הון ועוד.

 

הגשת תביעת מזונות לביטוח הלאומי

אישה המעוניינת להגיש תביעת מזונות ילדים או תביעת מזונות זמניים לביטוח לאומי נדרשת למלא טופס 5400. טופס זה הינו טופס בקשה לתשלום מזונות. את הטופס ניתן לקבל בכל סניף של הביטוח הלאומי. להגשת הטופס יש לצרף מסמכים נוספים: תעודה מזהה, שני עותקים מפסק הדין אודות נשוא החוב, שלושה תלושי משכורת במידה והאישה אכן עובדת, מסמכים מפורטים אודות הכנסות אחרות במידה והאישה אינה עובדת – כגון הכנסה מדירה וכיו"ב, צו אפוטרופוס בו האפוטרופוס תובע מזונות בעבור הילד – במידה והילד אינו נמצא באחזקת אימו.

כמו כן, נדרשת האם להצטייד לקראת תביעת מזונות ילדים במסמכים מהבנק המעידים כי היא בעלת החשבון אליו היא מבקשת לקבל את המזונות. יש להביא אישור מהבנק הכולל סקירת החשבון הכללית: חסכונות ופיקדונות, הלוואות ותדפיס עדכני של חשבון העובר ושב. הכנת המסמכים מראש לקראת תביעת מזונות מביטוח לאומי תקל על התהליך כולו.

חשוב לזכור כי הזכאות לקבלת קצבה מטעם ביטוח לאומי ישולמו לאישה החל מיום הגשת הבקשה. תשלום רטרואקטיבי ישולם רק באישור של פקיד התביעות. קצבת הביטוח הלאומי לא תימשך אם יוצא הילד מחזקתה המשפטית של האם או אם משכורתה והכנסותיה עולות על נקודות המקסימום הקבועות בתקנון. במידה והאישה קיבלה תשלומים ישירים מהאב יכולה עובדה זו להפסיק את תשלומי המזונות.

לפרטים נוספים על תביעת מזונות לחצו כאן

עו"ד איריס גרבר

עורכת דין ונוטריון, איריס גרבר, הינה עורכת דין מומחית בתחום דיני המשפחה, על כל תחומיו השונים, בעלת תואר ראשון בכלכלה וקרימינולוגיה B.A ובעלת תואר ראשון במשפטים LL.B מטעם אוניברסיטת בר אילן, חברה בלשכת עורכי הדין ובעלת רישיון עריכת דין משנת 1996.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

שיתוף:

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים: