ביטול צוואה – כיצד ניתן לבטל צוואה

לייעוץ ראשוני

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

כידוע כל אדם בגיר רשאי לערוך צוואה מטעמו, אשר במסגרתה יכול הוא להורות למי הוא מוריש רכושו, כיצד הוא מחלק את רכושו, ומהי הדרך לביצוע קיום צוואתו לאחר מותו.
כאשר אנחנו מדברים על תוקף של צוואה, אנחנו בין היתר מבקשים לדעת כיצד ניתן לבטל את אותה צוואה.

קיימות דרכים שונות לבטל צוואה של אדם

הוראות חוק הירושה שחלות על עזבון אדם שנפטר, מתייחסות למצבים שונים של ביטול צוואה.
היה וצוואה נעשתה על ידי מי שאינו רשאי לצוות, אם בגלל שהיה פסול דין (כמו חולה נפש) או נע שבזמן שחתם על צוואתו לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה – צוואה כאמור הינה בטלה, כלומר אינה קיימת כלל וכלל.
התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה אינו חוקית ולכן בטלה ולא ניתן לקיימה.
אף הוראת צוואה שמגבילה או שוללת זכותו של מצווה לשנות צוואתו הינה פסולה ולכן בטלה.
הוראת צוואה שמותנית ברצון של אדם אחר, שאינו המצווה, אינה חוקית ולכן בטלה.
הצוואה חייבת להיעשות על ידי המצווה עצמו, שכן רצונו הוא זה שקובע.
היה והוראת צוואה נעשתה תחת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.
כך לשם הדוגמא, אסור למי שיש לו אינטרס בקיום הצוואה, להיות חלק מעריכתה, ללחוש למצווה מה לכתוב בצוואתו. המדובר בפגמים מהותיים ולא בכאלה שניתן לתקנם כמו העדר חתימה עלך הצוואה למשל.

לבטל צוואה

היה ונעשתה טעות בצוואה, כגון – שיבוש בשמו של יורש לדוגמא, והמדובר בטעות שניתן לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה לולא טעותו, כי אז יתקן בית המשפט את הטעות לפי זה.
אך – אם עברה שנה מהיום שהאונס או התחבולה וכו' חדלו לפעול על המצווה, והמצווה לא ביטל צוואתו למרות שיכול היה לבטל צוואתו, כי אז עומדת אותה הוראת צוואה על כנה.
היה וקיימת הוראה בצוואה שלא ניתן להבין למי ציווה המצווה או במה ציווה או שאין להבין משמעותה – בטלה מעיקרא.
היה וקיימת הוראת צוואה שביצועה אינו חוקי או מוסרי – כי אז אף היא בטלה.

דרכים לביטול הצוואה

למעשה קיימות שתי דרכים לביטול צוואה – או על ידי השמדתה או על ידי עריכת צוואה חדשה נושאת תאריך מאוחר יותר. חוק הירושה קובע כי צוואה חדשה, אף אם אינה מבטלת במפורש צוואה קודמת לה, רואים אותה כמבטלת אותה במידה והוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, אלא אם אין בהוראות הצוואה החדשה רק להוסיף על הוראות הצוואה הקודמת.
היה והוראות מסוימות מהצוואה בטלות, אין בכך כדי לבטל את כל הצוואה, אלא אם הן קשורות קשר בל ינתק לאותן הוראות שהפכו בטלות.
מכאן, שחשוב מאד להיוועץ בעורך דין מומחה לעריכת צוואות, טרם עריכת צוואה, שאחרת עלולות הוראות הצוואה להיות מבוטלות או בטלות, לאחר מותו של המוריש.

עו"ד מוטי גרטל

מוטי גרטל, עורך דין ונוטריון, מוטי גרטל, בעל תואר ראשון בהצטיינות במדע המדינה, B.A מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר ראשון במשפטים LL.B מטעם המכללה למנהל, חבר בלשכת עורכי הדין ובעל רישיון לעריכת דין מאז שנת 1996.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

שיתוף:

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים: