דברים שלא ידעתם על צוואה וירושה ורציתם לשאול

לייעוץ ראשוני

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

אתם בוודאי יודעים כי למעשה קיימת ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה.
ירושה על פי דין, הינה מצב בו לאחר שאדם מת, רכושו מתחלק בין יורשיו בהתאם לחוק הקיים, חוק הירושה, מאחר והמוריש לא השאיר צוואה לפני מותו.
ירושה על פי צוואה, הינה מצב בו אדם הותיר צוואה לפני מותו, ובמסגרתה הורה כיצד לחלק את רכושו בין יורשיו, שנקבעו במסגרת הצוואה.

דברים שלא ידעתם על צוואה

האם ידעתם כי קיימות ארבעה סוגי צוואות בהתאם לחוק הירושה?

צוואה אשר נעשית בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה הנעשית בפני רשות וצוואה בעל פה.

צוואה בכתב יד – הינה צוואה שנערכת כולה בכתב יד של המוריש, רצוי בצבע עט כחול, אשר אף נחתמת על ידי המצווה בכתב יד ותישא תאריך.

צוואה בעדים – הינה צוואה, שלמעשה מודפסת במחשב, ונחתמת בכתב יד, נושאת תאריך, אך חייבת בתמיכה של דני עדים אשר הינם אזרחי ותושבי ישראל אשר הינם בגירים, קרי – מעל גיל 18 שנים, ושאין להם אינטרס בצוואה. התמיעה מתבטאת בכך ששני העדים מצהירים בכתב כי נכחו בזמן חתימת הצוואה על ידי המצווה וכי המצווה הצניר וחתם בפניהם.

צוואה בפני רשות – הכוונה לצוואה שנחתמת בפני שופט או נוטריון.

צוואה בעל פה – הינה צוואה שנעשית בלית ברירה שלא בכתב, שכן המדובר באדם שהינו על ערש דווי (צוואת שכיב מרע) ואין מנוס מעריכתה שלא בכתב, והינה נערכת באמצעות מכשיר וידאו חזותי בדרך כלל.
הבקשה לצו ירושה (במקרה של צוואה על פי דין) או הבקשה לצו קיום צוואה (במקרה של קיומה של צוואה) מוגשת לרשם לעניני ירושה אשר מתבקש לאשרה וליתן צו ירושה או צו קיום צוואה, אשר עמם יכולים היורשים לקבל בפועל את חלקם בירושה.
מאישך – קיים מצב בו קיימת התנגדות למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה לטעמים שונים, ובמצב כזה מועברת ההתנגדות לדיון בבית המשפט לעניני משפחה.

צוואה חייבת להיות מוגשת במקור. היה ולא נמצא עותק מקורי של הצוואה, רשאי בית המשפט לעניני משפחה להתיר את הוכחת הצוואה בהגשת העתק מהצוואה.
בצו קיום הצוואה או בצו הירושה, מצוין חלקו של כל יורש בירושת המוריש.
למעשה כל מי שנולד תוך 300 יום ממותו של המוריש, זכאי לרשת את המוריש.
מי שניסה חלילה להביא למותו של המוריש, נפסלת זכותו לרשת את המוריש. אדם שנמצא פסול מלרשת את המוריש, ולא קבע המוריש אדם אחר שיזכה במקומו, הוראת הצווה לטובתו מתבטלת.

האם ידעתם כי יורש זכאי להסתלק מירושתו של המוריש? הדבר כמובן אפשרי, בכפוף לכך שהיורש מסתלק לטובת בן משפחה כקבוע בחוק.
כאשר מדובר בירושה על פי דין, שלא על פי צוואה, זכויות היורשים הינן כך – בן הזוג של המוריש בחייו, נוטל את המיטלטלין, לרבות הרכב המשותף.
אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – אזי מקבל בן הזוג מחצית מיתר העזבון.
אם הניח המוריש רק אחים או צאצאיהם או הורי הורים – נוטל בן הזוג שני שליש מיתר העזבון.

כל מה שלא ידעתם על צוואה

סדר העדיפות בין היורשים בצוואה

הידעתם כי מבחינת סדר העדיפות בין היורשים, עדיפים ילדי המוריש על הוריו, והוריו קודמים להורי הוריו.
מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים, רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה.
המצווה שעשה צוואה, רשאי לבטלה באמצעות השמדתה או באמצעות עריכת צוואה מאוחרת יותר.

מבחינת תוכן הצוואה, אדם יכול לצוות את כל עזבונו או חלק יחסי מכלל עזבונו. אדם יכול אף לצוות נכס מעזבונו או טובת הנאה מעזבונו. 
היה והמוריש טרם מותו חי עם אשה חיי משפחה במשק בית משותף ללא נישואים כדת משה וישראל, יראו את האשה יורשת את המוריש כמו אישה שהיתה נשואה לאותו מוריש.
היה והותיר המוריש בן זוג או ילדים או הורים, אשר זקוקים למזונות, זכאים הם למזונות מתוך עזבון המוריש בכפוף לתנאי והוראות חוק הירושה.
בית המשפט לעניני משפחה רשאי למנות מנהל עזבון לחלוקת נכסי העזבון, אם ביקש זאת המוריש או אם אין ברירה עקב סכסוך בין היורשים.

רצוי מאוד להיוועץ בעורך דין שתחום מומחיותו עניני צוואה וירושה, טרם נקיטת כל הליך בתחום הירושה ו/או בטרם עריכת צוואה, שכן אחרת עלול בית המשפט לפסול את הצוואה ו/או חלק מהוראותיה או לדחות בקשה לקיומה של צוואה או ירושה.

עו"ד מוטי גרטל

מוטי גרטל, עורך דין ונוטריון, מוטי גרטל, בעל תואר ראשון בהצטיינות במדע המדינה, B.A מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר ראשון במשפטים LL.B מטעם המכללה למנהל, חבר בלשכת עורכי הדין ובעל רישיון לעריכת דין מאז שנת 1996.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

שיתוף:

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים: