מזונות ילדים במשמורת משותפת

לייעוץ ראשוני

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

לעיתים נקבעת משמורת משותפת לילדים אצל הוריהם. המשמעות היא כי האחריות ההורית על הילדים הינה של שני ההורים באופן משותף, ולאו דוקא של הורה אחד כאשר מדובר במשמורת בלעדית של הילדים אצל אחד מההורים.

קביעת משמורת משותפת של הילדים אצל הוריהם יש לה השלכות רבות, ואחת מהן קשורה לנושא מזונות במשמורת משותפת.
ככלל, מזונות ילדים נקבעים מעל ידי בית המשפט על פי הלכות שונות ומגוונות ופסיקות המשתנות מעת לעת.
עד גיל 6 שנים, חובתו של האב היהודי לזון את ילדיו בהתאם לדין העברי הינה לכיסוי מלוא צרכיהם ההכרחיים, זאת אף אם המדובר במשמורת משותפת.

בית המשפט העליון קבע ביום 19.7.17, כי ביחס למזונות ילדים קטינים בגילאי 6-15 שנים, עת מתקיימת בפועל משמורת משותפת של ההורים על ילדיהם הקטינים, בוטלה חובתו האבסולוטית של אב לזון את ילדיו הקטינים בגילאים אלו בכל צרכיהם ההכרחיים, ונקבע כי בגילאים הנ"ל חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה.
בכך, אימץ בית המשפט העליון, פרשנות הלכתית מוכרת, לפיה בגילאים האמורים, מוטל חיוב המזונות על שני ההורים מדין צדקה.
למעשה, החלוקה בין ההורים תיקבע בהתאם ליכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה.

בנוסף, נקבע כי ככלל, בעת קיומה של משמורת משותפת בפועל, יישא כל הורה בעצמו ("בעין") בהוצאות הקיום השוטפות הנוגעות לילדים והוצאות אלה "יתקזזו" ללא צורך בהעברת תשלומים בין ההורים. החלוקה בין ההורים בהקשר להוצאות הקיום השוטפות הנוגעות לילדים תיעשה לפי אחוז מסוים משיעור המזונות עליו יורה בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לגיל הילדים והערכתו של בית המשפט את העלויות הכרוכות בהוצאות קיום שוטפות הללו מתוך כלל צרכי הקטינים המגולמים במזונות.

 

בנוסף, נקבע כי ייקבע מנגנון לריכוז הטיפול בהוצאות שאינן הוצאות קיום שוטפות, אלא צרכים אחרים – כגון ביגוד, ספרים, טיפול רפואי שאינו צפוי וכו'. כעקרון, ימונה "הורה מרכז" אשר יקבל לידיו מההורה השני תשלום של מחצית הוצאות אלה (היה ואכן תהא השתכרות שווה לשני ההורים או בכל יחס אחר שייקבע היה ולא תהא השתכרות שווה של שני ההורים).
ביחס להוצאות חריגות של הילדים, אמורים ההורים להתחלק ביניהם באותן הוצאות בהתאם למנגנון שייקבע ועל פי יחס משכורותיהם.

וביחס להוצאות המדור של הקטינים כל הורה יישא בעלות בעין של המדור, בכפוף לכך שבית המשפט יקדים ויבחן האם העול הכפול של נשיאה במדור המתאים לילדים אינו פוגע ביכולתם של ההורים לעמוד בתשלום המזונות שלהם נזקקים הילדים.

בית המשפט לענייני משפחה רשאי כמובן להפעיל שיקול דעתו בנסיבות כל מקרה ומקרה בענין מזונות ילדים במשמורת משותפת על קטינים.

ראה גם: משמורת משותפת

עו"ד איריס גרבר

עורכת דין ונוטריון, איריס גרבר, הינה עורכת דין מומחית בתחום דיני המשפחה, על כל תחומיו השונים, בעלת תואר ראשון בכלכלה וקרימינולוגיה B.A ובעלת תואר ראשון במשפטים LL.B מטעם אוניברסיטת בר אילן, חברה בלשכת עורכי הדין ובעלת רישיון עריכת דין משנת 1996.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

שיתוף:

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים: