לייעוץ ראשוני

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

אנשים רבים שואלים "מה זה משמורת משותפת"? ובכן, עד לחודש 21\1 משמורת משותפת או אחריות הורות משותפת, הייתה הגדרה משפטית המגדירה את האחריות ההורית המשותפת של ההורים על ילדיהם, במצבים בהם אין משמורת משותפת והמשמורת היא של אחד ההורים בלבד, ההורה שאינו משמורן לא מחויב לקחת את הילדים, ואם הוא נתקל בבעיה ביום בו הוא מתוכנן לשהות עם הילדים, הוא יכול ליצור קשר עם ההורה האחר ועל ההורה האחר למצוא פתרון לטובת הילדים. כמובן שאת החופש הזה ניתן להגביל במסגרת הסכם.

משמורת-משותפת

אנשים רבים שואלים "מה זה משמורת משותפת"? ובכן, עד לחודש 1/21, משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת, היא הגדרה משפטית המגדירה את האחריות ההורית המשותפת של ההורים על ילדיהם, במצבים בהם אין משמורת משותפת והמשמורת היא של אחד ההורים בלבד, ההורה שאינו משמורן לא מחויב לקחת את הילדים, ואם הוא נתקל בבעיה ביום בו הוא מתוכנן לשהות עם הילדים, הוא יכול ליצור קשר עם ההורה האחר ועל ההורה האחר למצוא פתרון לטובת הילדים. כמובן שאת החופש הזה ניתן להגביל במסגרת הסכם.
הכנסה דומה וכאשר הילדים שוהים זמן שווה אצל כל אחד מההורים – הרי שהאב לא יהא חב לשלם דמי מזונות לידי אם, כאשר מדובר בגילאי 6-15 שנים. מובן שזהו שינוי מהפכני. הפסיקה הורחבה גם למקרים בהם אין משמורת משותפת אלא זמני שהות שוויוניים או כמעט שוויוניים.

אם אתם מעוניינים במשמורת ילדים משותפת או אחריות הורית משותפת, דעו כי יש לכך השלכה על גובה המזונות במשמורת משותפת. מומלץ לפנות אל עורך דין משפחה ולהתייעץ עמו בנושא, להבין את הזכויות הנובעות מהסדר של המשמורת המשותפת, כמו גם כל החובות החלים עליכם בעקבות זאת. ייתכן שיש מניעה להעדיף משמורת משותפת, מבחינת טובת הילדים, אך כדאי לבחון את הדברים בצורה כוללת ורחבה, והכל תוך ראיית טובת הילדים, כדי להבין בדיוק מה המשמעויות ואיך מצב של משמורת ילדים משותפת צפוי להשפיע על כל ההתנהלות שלכם מול הילדים ומול הצד השני. כאמור, עורך דין משפחה יוכל לפרט עבורכם את כל הפרטים הדרושים, לרבות חישובים פרטניים שיסייעו לכם להבין את ההשלכות של המהלך בצורה יותר מדויקת.

לעובדה כי הילדים מצויים במשמורת המשותפת בפועל ומתקיימים זמני שהות שוויוניים או כמעט שוויוניים אצל ההורים, יש השלכה על גובה תשלום מזונות במשמורת משותפת, בהם יחויב האב, אם בכלל יחויב בתשלום מזונות במשמורת משותפת.

תחילה, חשוב להבין כי המשמעות האמתית של משמורת משותפת, היא שכל אחד מההורים מגלה מעורבות וחלק פעיל בחיי הילדים, בכל תחומי החיים ואין הכוונה רק להלנה של הילדים. הילדים צריכים לחוש שיש להם 2 בתים מרכזיים ובכל אחד מהם יש להם כל מה שצריכים.

נושא חישוב תשלום מזונות במשמורת משותפת, עבר תהפוכות ושינויים רבים בשנים האחרונות. במדינת ישראל, מזונות הילדים במשמורת משותפת נקבעים בהתאם לדין העברי ולפי הדין העברי, האב חייב בכל הצרכים ההכרחיים של ילדיו עד גיל 15, בלי קשר ל הסדר המשמורת (צרכים הכרחיים= מזון, כלכלה, ביגוד, חינוך, מדור), עד גיל 15. בלי קשר לשאלת המשמורת. כאשר הערכה שיפוטית של צרכים אלו עמד לאחרונה על סך של כ- 1400-1,600 ₪ לחודש וכן 30% בגין מדו, עבור ילד 1, 40% בגין 2 ילדים ו-50% בגין 3 ילדים.

לאור המלצות וועדת שיפמן, הייתה תזוזה משמעותית בבתי המשפט לענייני משפחה בארץ ויותר שופטים החלו להתחשב בהכנסות הפנויות של שני ההורים וכן בזמני השהות ובעיקרון הצדק והשוויון ופסקו מזונות משמורת מופחתים בעת חישוב מזונות במשמורת משותפת.

פסקי דין מזונות ילדים

כבוד השופטת וילנר, בבית המשפט המחוזי בחיפה, קבעה, במקרה של משמורת משותפת, הפחתה של 25% מגובה דמי מזונות שהיו נפסקים, לו היה מדובר במשמורת בלעדית אצל האם. אולם, הפחתה כזו מינימלית, יכולה ליצור מצב של חוסר שוויון ולדרדר את מצבו הכלכלי של האב, אשר גם עליו לכלכל את הילדים מחצית מהזמן וגם לממן 75% מהוצאות הילדים, עת הם שוהים אצל אימם. בנוסף, השופטת וילנר קבעה כי ההפחתה לא תחול על רכיב המדור, שכן, הוצאה זו לא משתנה, אם הילדים שוהים בדירה אם לאו.

בהמשך, ניתנו מספר פסקי דין על ידי בתי המשפט השונים, בחלקם, במקרה של הכנסות אם גבוהות מהאב או שוות לו, נפסקו מזונות מינימליים, והיו אף מקרים שלא נפסקו כלל תשלום מזונות במשמורת משותפת.

בחודש ינואר 2015 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בלוד ונקבע תקדים חדש, לפיו בעת קיומה של משמורת משותפת וזמני שהות שווים וכאשר הכנסות הורים זהות או דומות, יופחת תשלום המזונות ב-50% מגובה המזונות שהיו נפסקים לו הייתה משמורת בלעדית אצל האם. מאז ניתנו פסקי דין אשר קבעו הפחתה של בין 25%-50% בתשלום מזונות במשמורת משותפת.

אולם, השינוי המהפכני ביותר אירע ביום 19.7.17, עת ניתן פסק דין תקדימי על ידי בית המשפט העליון, במסגרת בע"מ 1709-15 ו- 919-15

בהתאם לפסק הדין, חיוב אב במזונות ילדים, במלוא הצרכים ההכרחיים שלהם – לא עוד עד גיל 15, אלא רק עד גיל 6. 7 שופטי בית המשפט העליון פסקו, כי כאשר מתקיימת משמורת משותפת וחלוקה שווה של זמני שהות, כאשר הכנסות ההורים זהות או דומות וכאשר מדובר בילדים בגילאים 6-15 שנים, האב לא ישלם מזונות במשמורת משותפת לאם כמובן שפסיקה זו תקפה אף עד גיל 18. אין ספק, שבמצב דברים זה, האב יוכל לכלכל את ילדיו באופן מיטבי תוך שהוא מספק את צרכי ילדיו ישירות עת הם שוהים עמו.

פסיקה זו הורחבה גם למצבים בהם אין משמורת משותפת או זמני שהות שווים לגמרי, והבדיקה נעשית על ידי זמני השהות המתקיימים בפועל, ללא קשר להגדרת המשמורת.

משמורת ילדים משותפת

משמורת ילדים משותפת: החזקת ילדים

ידוע כי גירושים הם לא עניין של מה בכך, מדובר בתהליך רגשי ומטלטל בפרט שמעורבים ילדים בכל הסיפור. החזקת הילדים שהייתה עד לפני כמה שנים מקובלת, שהורה אחד הוא המשמורן והורה שני נוטל חלק מצומצם בחיי הילדים באופן פעיל. אך בשנים האחרונות התפתחה מגמה שמכירה במשמורת משותפת, בה שני ההורים חולקים את המשמורת באופן שווה

קביעת משמורת ילדים של הורה אחד על ילדיו הינה קביעה בעלת השלכות רבות. זאת, מאחר וקביעה שכזאת למעשה מאפשרת להורה המשמורן, שלא להתחשב בהורה האחר, ולפעול בהתאם למיטב הבנתו, בכל הקשור בנושא משמורת ילדים לפני גירושין. לעיתים קרובות הבנתו של הורה אחד, מתנגשת עם הבנת ההורה השני. מכאן שהסכם הקובע אחריות הורות משותפת הינו חשוב מאד, וקביעת משמורת ילדים משותפת על ידי בית המשפט הינה החלטה בעלת השלכות רבות בעיקר על טובת הילדים ואף על גובה המזונות במשמורת משותפת.

במשמורת משותפת חלוקת ימים שווה, מה שמאפשר לכל אחד מההורים להיות מעורב באופן מלא בחיי ילדיו. משמורת משותפת אפשרית בעיקר כשיש תקשורת טובה שמתירה משמורת משותפת למרות הרצון להתגרש. ישנם מקרי גירושים רבים בהם זוג ההורים מצליחים לנהל קשר תקין, אי לכך במרוצת השנים התגברה יותר ויותר התופעה של משמורת משותפת.

מהי חזקת הגיל הרך?

חזקת ה"גיל הרך", הינה חזקה, לפיה קטין עד הגיעו לגיל שש שנים יהיה תחת משמורת אמו. חזקה זאת מבוססת על סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962. הטעמים לכך הינם פסיכולוגיים ומסורתיים בעיקרם.

קיימת התנגדות רבה לחזקה זאת של משמורת על ילדים. ואכן, מונתה ועדה לבדיקת ענין זה, אשר בראשה עמד פרופסור שניט דן. המלצות הועדה פורסמו, ובעיקרן – הדרישה לבטל את חזקת הגיל הרך, וההמלצה לאמץ מודל הקרוי – אחריות הורות משותפת בין ההורים והעמדת טובת הקטינים מעל הכל לצורך קביעת משמורת הילדים.

בהמשך הדרך, התגבשה הצעת חוק, שלבסוף לא כללה את מלוא המלצות ועדת שניט ונקבע בה כי חזקת הגיל הרך לעניין משמורת ילדים תוגבל עד לגיל שנתיים.

משמורת ילדים משותפת – המצב המשפטי הקודם

עד לפני כמה שנים היה נהוג שבתהליך גירושים הילדים מופרדים מהאב ועוברים באופן ישיר ו"טבעי" למשמורתה של האם והאב משלם מזונות בהתאם לזאת וזוכה בהסדרי ראייה שמסתכמים לרוב ביום אחד שבוע וסוף שבוע לסירוגין. כחלק ממאמץ ורצון נרחב של הורים, לרבות האבות, להגביר את מעורבותם בחיי הילדים, התעצמו הבקשות למשמור משותפת.

משמורת משותפת על ילדים

ולעיתים דרוש מאמץ משפטי לא פשוט לאב כדי לקבל משמורת משותפת ללא הסכמת האם. המטרה של משמורת זו היא בעיקר להעניק לאב את האפשרות להיות חלק פעיל בחיי ילדיו. אך יש כאלה שיעדיפו לעשות זאת מטעמים כלכלים ולהימנע מתשלום מזונות.

יתרונות וחסרונות

ישנם בעיקר יתרונות במשמורת משותפת, כשהיתרון הבולט הוא רמת המעורבות הגבוהה של שני ההורים בחיי ילדיהם. שניהם מקבלים החלטות בחיי ילדיהם ופעילים באופן מלא. כך הילדים זוכים ליחס וזמן איכות שווה עם כל אחד ולא מאבדים אף הורה חרף הפרידה. אך יש גם במשמורת משותפת חסרונות, בעיקר כשאין לילדים בית אחד קבוע אליו הם יכולים להגיע מדי יום והם נאלצים לחלוק כל הזמן שני בתים.

משמורת משותפת  – חוק חדש

במצב המשפטי העכשווי, ועל אף שעדין מתקיימת חזקת הגיל הרך במסגרת הפסיקה הקיימת, הרי שעל בית המשפט לבחון כל מקרה לגופו, וזאת על יסוד השיקול של "טובת הקטין".
בעניין זה רואים שינוי בולט בפסיקות בית המשפט, כאשר המגמה המסתמנת היא שברירת המחדל תהיה משמורת משותפת ורק אם יש סיבה מדוע שלא תהא כזו, יש להוכיח הסיבות לכך.

לאחרונה קבע בית משפט עליון להורים שחולקים משמורת משותפת חוק חדש – בכל מה שקשור למשמורת משותפת מזונות, משמע שהורים גרושים שמשתכרים בשכר שהוא זהה יחלקו בתשלום המזונות יחד וזאת בהתאם ליכולתם הכלכלית, כשעד היום היה נהוג שרק האב יישא בתשלום מזונות.
כיום בתי המשפט כבר אינם ממהרים להיות חותמת גומי של פקידות הסעד ואנו נתקלים ביותר ויותר מקרי, בהם ניתנות פסיקות בניגוד להמלצות התסקיר. אנו גם עדים למגמה המתרחבת של פקידות הסעד, להמליץ על משמורת משותפת/אחריות הורות משותפת.

חזקת הגיל הרך כפופה לעקרון טובת הילד
בית המשפט לענייני משפחה, אשר טובת הילד נר לרגליו, יכול לפסוק במקרים שונים, פסיקות אשר מנוגדות לחזקת הגיל הרך, וזאת מהטעם כי באותם מקרים, יש לסטות ממנה, בשל טובת הילד.

משמורת ילדים משותפת – החלטה גורלית

אם אתם מעוניינים בקבלת משמורת ילדים משותפת, לטובת הילדים שלכם, דעו כי מדובר בהחלטה גורלית וחשובה ביותר עם השפעות על גורל ילדכם, ובעלות השלכה כמובן על נושא דמי מזונות במשמורת משותפת.

מומלץ לפנות אל עורך דין המתמחה בענייני משפחה ולהתייעץ עמו על כל הנושא, להבין בדיוק את כל הזכויות הנובעות מקבלת משמורת על ילדים משותפת בלעדית על ילדכם, כמו גם כל החובות החלים עליכם בעקבות זאת. עורך דין לענייני משפחה יוכל לפרט עבורכם את כל הפרטים הדרושים, לרבות הפחתת סכום המזונות, זמני שהות, שינוי מען הילד וההשלכות הנוגעות בתחומים רלוונטיים, שיסייעו לכם להבין את ההשלכות של המהלך בצורה יותר מדויקת.

משרד עורכי דין משפחה  גרטל גרבר  בעלי ניסיון ומוניטין רב שנים, בנושא משמורת משותפת , הן בייצוג בבית המשפט והן בעריכת הסכמים,  ליצירת קשר השאירו פרטים בטופס צור קשר , בהצלחה.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

שיתוף:

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים: