משמורת משותפת

מהי משמורת משותפת?

משמורת משותפת היא בעיקרה הגדרה משפטית. לצורך העניין, במצבים בהם אין משמורת משותפת כמו במצב של משמורת ילדים משותפת, והמשמורת החוקית היא של אחד ההורים, ההורה שאינו משמורן לא מחויב לקחת את הילדים, ואם הוא נתקל בבעיה ביום בו הוא מתוכנן לבקר לשהות עם הילדים, הוא יכול ליצור קשר עם ההורה האחר ועל ההורה האחר למצוא פתרון לטובת הילדים. כמובן שאת החופש הזה ניתן להגביל במסגרת הסכם. כדי להמחיש את העניין בצורה קיצונית, למשל כשמשמורת ניתנה לאם, האב יכול פשוט לטוס לחו"ל, וכל עוד הוא מפקיד את דמי המזונות במועד, הוא ממלא את החוק כלשונו.

משמורת משותפת

אחריות הורית זהה במשמורת משותפת

משמורת משותפת כפי שתוכלו לברר אצל כל עורך דין משפחה, היא מצב בו שני ההורים אחראים לילדים באותה המידה. אחריות זו באה לידי ביטוי בזמני השהות של ההורים עם הילדים במהלך השבוע, ובימים בהם הילדים צריכים לשהות אצל הורה מסוים, ההורה אחראי עליהם במלוא מובן המילה, ולא יכול להטיל על ההורה השני אחריות במידה והוא עצמו נתקל בבעיה. מבחינת דמי מזונות במשמורת משותפת, עד לאחרונה, במקרים רבים הופחתו דמי המזונות לאב במידה ומוחלט על המשמורת המשותפת. היקף ההפחתה עמד בעבר על סך של 25%-50% לערך, אולם ביום 19.7.17, נפסק על ידי שבעה שופטי בית המשפט העליון, בפסק דין מהפכני ותקדימי, לפיו במקרה של משמורת משותפת, כאשר להורים הכנסה דומה וכאשר הילדים שוהים זמן שווה אצל כל אחד מההורים- הרי שהאב לא יהא חב לשלם דמי מזונות לידי אם, כאשר מדובר בגילאי 6-15 שנים. מובן שזהו שינוי מהפכני. הפסיקה הורחבה גם למקרים בהם אין משמורת משותפת אלא זמני שהות שוויוניים או כמעט שוויוניים.

למידע נוסף צרו קשר

זכויות וחובות במשמורת ילדים משותפת

אם אתם מעוניינים במשמורת ילדים משותפת, דעו כי יש לכך השלכה על גובה המזונות במשמורת משותפת. מומלץ לפנות אל עורך דין משפחה ולהתייעץ עמו בנושא, להבין את הזכויות הנובעות מהסדר של המשמורת המשותפת, כמו גם כל החובות החלים עליכם בעקבות זאת. ייתכן שיש לכם מניעה להעדיף משמורת משותפת, אישית או פיננסית, אך כדאי לבחון את הדברים בצורה כוללת ורחבה , תוך ראיית טובת הילדים, כדי להבין בדיוק מה זה אומר ואת המשמעויות, ואיך מצב של משמורת ילדים משותפת צפוי להשפיע על כל ההתנהלות שלכם מול הילדים ומול הצד השני. כאמור, עורך דין משפחה יוכל לפרט עבורכם את כל הפרטים הדרושים, לרבות חישובים פרטניים שיסייעו לכם להבין את ההשלכות של המהלך בצורה יותר מדויקת.

מזונות במשמורת משותפת

לעובדה כי הילדים מצויים במשמורת המשותפת בפועל ומתקיימים זמני שהות שוויוניים או כמעט שוויוניים אצל ההורים, יש השלכה על גובה תשלום מזונות במשמורת משותפת, בהם יחויב האב, אם בכלל יחויב בתשלום מזונות במשמורת משותפת.

תחילה, חשוב להבין כי המשמעות האמתית של משמורת משותפת, היא שכל אחד מההורים מגלה מעורבות וחלק פעיל בחיי הילדים, בכל תחומי החיים ואין הכוונה רק להלנה של הילדים. הילדים צריכים לחוש שיש להם 2 בתים מרכזיים ובכל אחד מהם יש להם כל מה שצריכים.

חישוב תשלום מזונות במשמורת משותפת

נושא חישוב תשלום מזונות במשמורת משותפת, עבר תהפוכות ושינויים רבים בשנים האחרונות. במדינת ישראל, מזונות משמורת משותפת הילדים נקבעים בהתאם לדין העברי ולפי הדין העברי, האב חייב בכל הצרכים ההכרחיים של ילדיו עד גיל 15, הרי שלא משנה מה היה הסדר המשמורת – האב היה צריך, בכל מקרה, לממן את מלוא הצרכים ההכרחיים של ילדיו (צרכים הכרחיים= מזון, כלכלה, ביגוד, חינוך, מדור), עד גיל 15. בלי קשר לשאלת המשמורת. כאשר הערכה שיפוטית של צרכים אלו עמד לאחרונה על סך של כ- 1400 ₪ לחודש וכן 30% בגין מדור.

לאור המלצות וועדת שיפמן, הייתה תזוזה משמעותית בבתי המשפט לענייני משפחה בארץ ויותר שופטים החלו להתחשב בהכנסות הפנויות של שני ההורים וכן בזמני השהות ובעיקרון הצדק והשוויון ופסקו מזונות משמורת מופחתים בעת חישוב מזונות במשמורת משותפת.

פסקי דין מזונות ילדים

כבוד השופטת וילנר, בבית המשפט המחוזי בחיפה, קבעה הפחתה של 25% בגובה דמי מזונות במשמורת משותפת שהיו נפסקים, לו היה מדובר במשמורת בלעדית אצל האם. אולם, הפחתה כזו מינימלית, יכולה ליצור מצב של חוסר שוויון ולדרדר את מצבו הכלכלי של האב, אשר גם עליו לכלכל את הילדים מחצית מהזמן וגם לממן 75% מהוצאות הילדים, עת הם שוהים אצל אימם. בנוסף, השופטת וילנר קבעה כי ההפחתה לא תחול על רכיב המדור, שכן, הוצאה זו לא משתנה, אם הילדים שוהים בדירה אם לאו.

בהמשך, ניתנו מספר פסקי דין על ידי בתי המשפט השונים, בחלקם, במקרה של הכנסות אם גבוהות מהאב או שוות לו, נפסקו מינימליים, והיו אף מקרים שלא נפסקו כלל תשלום מזונות במשמורת משותפת.

בחודש ינואר 2015 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בלוד ונקבע תקדים חדש, לפיו בעת קיומה של משמורת משותפת וזמני שהות שווים וכאשר הכנסות הורים זהות או דומות, יופחת תשלום המזונות ב-50% מגובה המזונות שהיו נפסקים לו הייתה משמורת בלעדית אצל האם. מאז ניתנו פסקי דין אשר קבעו הפחתה של בין 25%-50% בתשלום מזונות במשמורת משותפת.

אולם, השינוי המהפכני ביותר אירע ביום 19.7.17, עת ניתן פסק דין תקדימי על ידי בית המשפט העליון, במסגרת בע"מ 1709-15 ו- 919-15

בהתאם לפסק הדין, חיוב אב במזונות ילדים, במלוא הצרכים ההכרחיים שלהם – לא עוד עד גיל 15, אלא רק עד גיל 6. 7 שופטי בית המשפט העליון פסקו, כי כאשר מתקיימת משמורת משותפת וחלוקה שווה של זמני שהות, כאשר הכנסות ההורים זהות או דומות וכאשר מדובר בילדים בגילאים 6-15 שנים, האב לא ישלם מזונות במשמורת משותפת לאם כמובן שפסיקה זו תקפה אף עד גיל 18. אין ספק, שבמצב דברים זה, האב יוכל לכלכל את ילדיו באופן מיטבי תוך שהוא מספק את צרכי ילדיו ישירות עת הם שוהים עמו.

פסיקה זו הורחבה גם למצבים בהם אין משמורת משותפת או זמני שהות שווים לגמרי, והבדיקה נעשית על ידי זמני השהות המתקיימים בפועל, ללא קשר להגדרת המשמורת.

משמורת ילדים משותפת

משמורת ילדים משותפת

קביעת משמורת ילדים של הורה אחד על ילדיו הינה קביעה חשובה מאין כמוה, ובעלת השלכות רבות. זאת, מאחר וקביעה שכזאת למעשה מאפשרת להורה המשמורן, שלא להתחשב בהורה האחר, ולפעול בהתאם למיטב הבנתו, בכל הקשור בנושא משמורת ילדים לפני גירושין. לעיתים קרובות הבנתו של הורה אחד, מתנגשת עם הבנת ההורה השני. מכאן שהסכם משמורת משותפת הינו חשוב מאד, וקביעת משמורת ילדים משותפת על ידי בית המשפט הינה החלטה בעלת השלכות רבות בעיקר על גובה מזונות במשמורת משותפת.

מהי חזקת הגיל הרך?

חזקת ה"גיל הרך", הינה חזקה שקטין עד הגיעו לגיל שש שנים יהיה תחת משמורת ילדים של אמו. חזקה זאת מבוססת על סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962. הטעמים לכך הינם פסיכולוגיים ומסורתיים בעיקרם, והקשר החזק בדרך כלל של האם עם הקטין בגילאים אלו.

קיימת התנגדות רבה לחזקה זאת של משמורת על ילדים. ואכן, מונתה ועדה לבדיקת ענין זה, אשר בראשה עמד פרופסור שניט דן. המלצות הועדה פורסמו, ובעיקרן – הדרישה לבטל את חזקת הגיל הרך בעניין משמורת ילדים משותפת, וההמלצה לאמץ מודל הקרוי – אחריות משותפת בין ההורים והעמדת טובת הקטינים מעל הכל לצורך קביעת משמורת ילדים לפני גירושין.

בהמשך הדרך, התגבשה הצעת חוק, שלבסוף לא כללה את מלוא המלצות ועדת שניט ונקבע בה כי חזקת הגיל הרך לעניין משמורת ילדים תוגבל עד לגיל שנתיים.

למידע נוסף צרו קשר

המצב המשפטי העכשווי

במצב המשפטי העכשווי, ועל אף שעדין מתקיימת חזקת הגיל הרך במסגרת הפסיקה הקיימת, הרי שעל בית המשפט לבחון כל מקרה לגופו, וזאת על יסוד השיקול של "טובת הקטין".
במקרים מסוימים יכול בית המשפט לפסוק קביעת משמורת ילדים משותפת של קטין אצל אם או אצל אב ואף לעיתים לקבוע משמורת משותפת של אותו קטין אצל שני ההורים או שלא לקבוע כלל משמורת על ילדים משותפת אצל מי מההורים אלא לקבוע הסדר של הורות משותפת והסדריה.

חזקת הגיל הרך כפופה לעקרון טובת הילד
בית המשפט לענייני משפחה, אשר טובת הילד נר לרגליו, יכול לפסוק במקרים שונים, פסיקות אשר מנוגדות לחזקת הגיל הרך, וזאת מהטעם כי באותם מקרים, יש לסטות ממנה, בשל טובת הילד.

משמורת ילדים משותפת – החלטה גורלית

אם אתם מעוניינים בקבלת משמורת ילדים משותפת, לטובת הילדים שלכם, דעו כי מדובר בהחלטה גורלית וחשובה ביותר עם השפעות על גורל ילדכם, ובעלות השלכה כמובן על נושא דמי מזונות במשמורת משותפת. אב משמורן בלעדי על ילדיו נושא במזונותיהם ואין צורך עקרוני לחייבו בתשלום נוסף.

מומלץ לפנות אל עורך דין המתמחה בענייני משפחה ולהתייעץ עמו על כל הנושא, להבין בדיוק את כל הזכויות הנובעות מקבלת משמורת על ילדים משותפת בלעדית על ילדכם, כמו גם כל החובות החלים עליכם בעקבות זאת. עורך דין לענייני משפחה יוכל לפרט עבורכם את כל הפרטים הדרושים, לרבות ההשלכות הנובעות בתחום המזונות ותחומים אחרים, שיסייעו לכם להבין את ההשלכות של המהלך בצורה יותר מדויקת.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית

לחוות דעת מקצועית ואישית ללא התחייבות

לייעוץ ראשוני עם עורך דין גרטל גרבר צרו קשר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין מ.גרטל - א.גרבר