רכישת דירה על ידי קטין

לייעוץ ראשוני

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

קטין להבדיל מבגיר אינו יכול להתחייב באופן עצמאי במסגרת עסקאות מקרקעין על פי חוק.

הטעם לכך הינו ברור – הקטין אינו אדם בוגר וככזה אינו מסוגל ו/או יכול לקבל החלטות הרות גורל כגון רכישה או מכירה של נכסי מקרקעין.

במצב דברים זה אסור לקטין לחתום על כל מסמך הקשור ברכישת המקרקעין. יחד עם זאת, לעיתים, בכל זאת קטין רוכש נכס מקרקעין, דירה, מבנה או כל נכס מקרקעין אחר.

הכיצד הדבר אפשרי?

ובכן, קיימת אפשרות חוקית לבצע את רכישת נכס המקרקעין על ידי הקטין, וזאת היה ומוגשת בקשה לבית המשפט, עורך דין ענייני משפחה לאישור מכר לקטין, באמצעות אפוטרופסו הטבעי.

במצב דברים זה, בודק בית המשפט לענייני משפחה מהי הסיבה לרצון לרכוש את הנכס על שם הקטין. לעיתים יש צורך במכירת הנכס הרשום על שם הקטין, ושוב, נדרשת אישורו של בית המשפט לענייני משפחה לענין זה. הטעם לכך, הצורך בשמירה על טובתו של הקטין ובדיקה כי זכויותיו לא תיפגענה.

עורך דין מכירת דירה

במקרה של מכירת נכס הרשום על שם קטין, בית המשפט יבדוק מה מתכוונים לעשות עם כספי המכירה והאם הכספים הנ"ל מתועלים לטובתו ולרווחתו של הקטין ולא חלילה מועברים למטרות זרות בניגוד לטובתו של הקטין.

עם רישום נכס המקרקעין על שם קטין, ניתן לרשום הערה לטובת אדם בוגר, אשר מחייבת את אישורו של האדם הבוגר הספציפי לכל פעולה באותו נכס מקרקעין. המדובר בהערה הנרשמת בספרי לשכת רישום המקרקעין, אשר מגינה בעקיפין על אותו קטין מפני ביצוע פעולות הנוגדות את טובתו, באמצעות אדם בוגר אחר.

רישום זכויות בנכס מקרקעין על שם קטין עלול לפגוע בקבלת הטבות כלכליות על ידי אותו קטין בעתיד, דוגמת הטבות בתחום המשכנתא ואחרות.

חשוב להבין כי הזכויות הנרשמות על שם הקטין הינן זכויות שלו, ושלו בלבד. כאשר אותו קטין הופך לבגיר, אין הוא נדרש עוד להסכמתו של בית המשפט לענייני משפחה לצורך מכירת נכס המקרקעין לאדם אחר, והינו חופשי לבצע כל עסקה בנכס, כפי שיחפוץ.

קיימים מקרים, בהם לאחר רישום הזכויות בנכס על שם קטין, אותו אדם בגיר, שהעביר הזכויות על שם הקטין, בדרך כלל הורי הקטין, מבקשים להעביר הזכויות בנכס המקרקעין על שמם. במצב דברים זה, הזכויות הרשומות על שם אותו קטין הינן שלו, ובית המשפט יגן על זכויות הקטין.

על כן, בטרם רושמים זכויות בנכס מקרקעין עכל שם קטין, שומה להבין את ההשלכות הנובעות מפעולה כזאת. שכן, היה וההשלכות לפעולה כזאת לא תהיינה ברורות ומראש, כי אז עלולות להיווצר בעיות קשות בתוך המשפחה ולמריבות ותסבוכת קשה שמוטב להימנע ממנה מראש.

עו"ד מוטי גרטל

מוטי גרטל, עורך דין ונוטריון, מוטי גרטל, בעל תואר ראשון בהצטיינות במדע המדינה, B.A מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר ראשון במשפטים LL.B מטעם המכללה למנהל, חבר בלשכת עורכי הדין ובעל רישיון לעריכת דין מאז שנת 1996.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

שיתוף:

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים: