לייעוץ ראשוני

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

טיפוח ההורות המשותפת הינו דבר מבורך, אשר מקדם את טובת הילדים. חשוב להבין מה זה הורות משותפת, היות וישנה אפשרות להביא למצב של קיום הסכם הורות משותפת כמעט בכל משפחה. לעיתים, אמנם אין הדבר אפשרי מסיבות שונות ומגוונות, כגון מרחק גיאוגרפי רב מדי בין ההורים, או שהורה מסוים אינו מסוגל להפנים את המחויבות הכרוכה בכך. אבל לרוב, כאשר שני הורים נורמטיביים – הדבר אפשרי!

כיום, הגישה של בתי המשפט הינה לתמוך יותר ויותר באפשרות של הסכם הורות משותפת וחלוקה שווה בין ההורים, ובשנים האחרונות אף בהכרה של הזכויות ההוריות של קהילת הלהט"ב ושל זכויותיהם וחובותיהם של ההורים ביחס לטיפול בילדיהם, הכל מתוך הבנה שהדבר תורם ויתרום להתפתחות תקינה וטובה של ילדיהם. הדבר אף יקל על הכאב המיידי שנוצר במקרה של פירוד ו/או גירושין של הוריהם, ואין להקל ראש בחשיבות ענין זה.

המשמעות המשפטית של הסכם הורות משותפת

המונח הורות משותפת מגלם בתוכו את ההבנה כי המדובר בהורים שיש להם אחריות הורית משותפת ושווה בכל הקשור לגידול ילדיהם. המשמעות המשפטית הינה כי שני ההורים מגדלים ומטפלים ומחנכים באופן שווה את ילדיהם. מונח זה למעשה מחליף את המונח אשר בו נעשה שימוש עד כה והינו המונח הקרוי – משמורת משותפת. הטעם לשימוש ההולך וגדל בביטוי הורות משותפת נובע מההכרה כי עסקינן אנו בהורים אשר ממשיכים לגדל באהבה את ילדיהם על אף שהחליטו להתגרש ו/או להיפרד זה מזו או אפילו לא נישאו כלל.

כאשר משתמשים במונח של עריכת הסכם הורות ולא במונח משמורת, אנו למעשה מכירים בשוויון הזכויות של כל אחד מההורים בגידול ילדיהם בצורה עמוקה יותר. ולמעשה מכירים בכך ששני ההורים שותפים באופן שווה בגידול ילדיהם, אזי ניתן להתקדם עוד צעד ולחלק את אותה אחריות בין כל אחד מההורים. מכאן, שלא רק זכויות מוענקות במצב דברים זה אלא גם מוענקות חובות. במצב דברים זה יש לשני ההורים אחריות משותפת יומיומית ושוטפת לגידול, חינוך וטיפוח הילדים. אף צד לא יכול לטעון כי ההורה המשמורן אחראי לכל הנושאים שלעיל, אלא מדובר באחריות משותפת של שני ההורים.

הורות משותפת

עם הפתיחות החברתית ההולכת ומתרחבת, יותר ויותר בוגרים מגלים עניין בהבאת ילדים לעולם ללא קשר נישואין רשמי. הצורך בהבאת ילדים לעולם ללא הרצון להינשא הוא זה אשר הביא לייסודו של תהליך זה ללא נישואין. קשר זה הינו קשר מיוחד השומר על תקשורת בין שני ההורים ומבוסס על הסכם של הורות משותפת לצורך הבאת הילד לעולם וגידולו. על מנת להסדיר את הקשר באופן רשמי נחתם בין ההורים חוזה ההורות המשותפת ללא נישואין.

במסגרת הורות משותפת ללא נישואין ייחתם הסכם הדדי בין שני השותפים ויעניק דגש למהות הקשר בין ההורים ולערכים שקשר זה מבוסס עליהם. ההסכם יכלול את החשיבות שבמתן כבוד הדדי, אכפתיות ומרחב לתוך היחסים ועל סמך ערכים אלו ייחתם הסכם זה.

רצוי לחתום על חוזה הורות משותפת עוד בטרם כניסת הזוג להריון. זאת, על מנת ליישב חילוקי דעות, כדי לערוך תיאום ציפיות בנחת וכדי ליישב הדורים שאינם וודאיים. עריכת ההסכם צריכה להתבסס על מבט קדימה ולהקיף תקופות רבות בחיי ההורים המשותפים. חשוב להביא לתוך החוזה נושאים כגון צרכים אישיים של כל אחד מההורים וכן את אופן המענה העתידי לצרכי הילד.

בין הנושאים עליהם יש לתת את הדעת במהלך כתיבת הסכם אחריות הורית משותפת הינם התנהלות בתקופת ההיריון, דגשים החשובים לכל אחד מן הצדדים, ציפיות ורצונות של כל אחד מהצדדים ומהות היחסים בתקופה זו. כמו כן, יש להסדיר נושאים כגון חופשת לידה, בדיקות אם ובדיקות עובר, מצבים בלתי צפויים עתידיים, תקופת הגן, בית הספר, ערכים מרכזיים בחינוך ועוד. החוק קובע כי ההורים של הילד על פי ההסכם, הינם האפוטרופוסים הטבעיים שלו. יחד עם זאת, הילד ישהה במשמורת של אחד מההורים או במשמורת משותפת. חשוב שתהיה החלטה מבעוד מועד אודות המשמורת והבנה ברורה של השעות והימים בהם ישהה הילד אצל הורה מסוים או שותפו. חשוב אולי לדעת לעניין זה שלא ניתן לוותר על מזונות המשולמים על ידי האב על דעת עצמית. נושא המזונות חייב להיקבע בהסכם, תוך התחשבות בזמני השהות של הקטין והכנסות ההורים.

הנטייה ההולכת וגוברת בבית המשפט לענייני משפחה הינה לקבוע אחריות הורית וזמני שהות של הקטין אצל הוריו, ולאו דווקא לקבוע זמני שהות רגילים. נטייה זאת הולכת אחר קצב החיים בעידן המודרני, לפיה הילדים מצויים תחת הסכם של הורות משותפת של שני ההורים, שזכאים כל אחד מהם לשהות עם הקטינים. אין המדובר עוד באב אשר זכאי לקבל את מי מהקטינים לזמני שהות מוגבלים אלא כיום הנטייה היא לראות בשני ההורים כמי ששוהים עם ילדיהם. הטעם לכך הינו הרצון, למנוע ככל האפשר, מהקטינים את חווית הפרידה שחוו ההורים, ולתת בהם אפשרות להרגיש את חווית השיתוף של אותם הורים, שלמרות הפירוד נשארו הוריהם, בכל הקשור לשהייה עם ילדיהם המשותפים.

המצב של אחריות הורית משותפת הוא המצב בו קיימים שני הורים טובים וראויים אשר טובת ילדיהם הקטינים עומדת לנגד עיניהם, וכשבית המשפט לא רואה כל סיבה שלא לקבוע הסדר של הורות או משמורת משותפת בהסכם של שני ההורים על הקטינים.

ועדת שניט

חשוב לציין את דו"ח ועדת שניט. כיום, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, קיימת עדין "חזקת הגיל הרך". חזקה זו קובעת שטובתו של הקטין, עד הגיעו לגיל שש שנים, הינה להימצא תחת משמורתה הבלעדית והיחידה של אמו. דו"ח ועדת שניט, כולל בחובו המלצות שעניינן ביטול מלא של חזקת הגיל הרך. יחד עם זאת, הצעת החוק של כנסת ישראל, בהתאם לנוסחה האחרון, אינה קובעת ביטול מלא של חזקת הגיל הרך אלא קובעת הפחתת חזקת הגיל הרך לגיל שנתיים ימים בלבד.

השלכות של הסכם הורות משותפת

להסכם אחריות הורית משותפת בצד של משמורת משותפת קיימת חשיבות רבה. הקביעה בדבר משמורת ילדים של הורה אחד על ילדיו הינה קביעה בעלת השלכות רבות, זאת מאחר וקביעה שכזאת למעשה מאפשרת להורה המשמורן, שלא להתחשב בהורה האחר, ולפעול בהתאם למיטב הבנתו, בכל הקשור בנושא משמורת ילדים. לעיתים קרובות הבנתו של הורה אחד, מתנגשת עם הבנת ההורה השני.

מודל זה של הסכם ההורות המשותפת ומשמורת משותפת, תורם ביותר לתחושת אחריות הורית, ומי שמרוויח מאותו מצב בו קיימת הורות משותפת ומשמורת משותפת בהסכם של שני ההורים, הינם הקטינים. חשוב להבין כי גישה זו של בית המשפט הינה גישה חדשנית יחסית, והיא תינקט על ידי בית המשפט בכל המקרים בהם מתקיימים התנאים לכך, לרבות – כאשר אין חשש למסוכנות מצד הורה מסוים, כאשר ההורים מתגוררים במרחק לא גדול מידי זה מזה וכאשר קיימת הבנה ואכפתיות של שני ההורים לצרכי הקטינים. חשוב לציין כי בעת האחרונה, חלק גדול מהשופטים בבתי המשפט לענייני משפחה, נוקטים בגישה לפיה, ברירת המחדל היא הסכם ההורות המשותפת הנערך על ידי עו"ד לענייני משפחה ורק בהתקיים נסיבות המצדיקות לסטות מכך, כגון היעדר מסוגלות מצד אחריות הורית משותפת, או נסיבה אחרת משמעותית, תקבע משמורת בלעדית לאחד מההורים.

קיימים מספר פסקי דין אשר אינם מתחשבים עוד בקיומו של פרמטר האינטראקציה הטובה בין ההורים, שכן ישנן נשים אשר ניצלו פרמטר זה לרעה, הביאו הקשר לידי נתק ועל ידי כך גרמו לכאורה, לסיבה, בשלה טענו כי לא יכולה להתקיים ההורות משותפת.

אם כן, אנו עדים לשינוי במגמה, לפיו הסכם הורות משותפת ניתן במקרים רבים יותר מאשר בעבר.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

שיתוף:

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים: