אבידת צוואה – האם ניתן לחדש או לעשות שימוש בהעתק צוואה מקורית שאבדה

אבידת צוואה

לייעוץ ראשוני

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

כעקרון קיימים 4 סוגים שונים של צוואות. הפופולאריות שבהם, הינן הצוואה בעדים או הצוואה בכתב יד.
במקרה של צוואה בכתב יד צריכה הצוואה להיכתב כולה בכתב ידו של המוריש, להיחתם על ידי המוריש ולשאת תאריך.
במקרה של צוואה בעדים, הכוונה לצוואה שהינה מודפסת במחשב, נושאת תאריך ונחתמת בתב ידו של המוריש.
כאשר מבקשים להגיש בקשה למתן צו לקיום צוואה, חובה לצרף את העותק המקורי של הצוואה. חוק הירושה אשר הוראותיו קובעות בנושא ירושתו של אדם, מחייב הגשתה של צוואה מקורית, כי זו הדרך הטובה ביותר להוכיח את כוונתו של המוריש.

חידוש צוואה שאבדה

אך מה קורה כאשר אין בנמצא צוואה מקורית של המוריש כי אבדה ולא ניתן למצאה?

אם המדובר במוריש אשר איבד הצוואה שערך בזמן חייו, כי אז אותו מוריש יכול לערוך צוואה חדשה, נושאת תאריך חדש, מאוחר למועד חתימת הצוואה שמקורה אבד. וכך, אם תימצא הצוואה שאבדה בהמשך, כי אז הוראות הצוואה המאוחרת יגברו, ככל והינן סותרים את הוראות הצווה הקודמת שאבדה.

לא להתייאש, במצב כזה ניתן לנסות ולשכנע את בית המשפט לעניני משפחה, באמצעות העתק הצוואה, היה ומצוי.
במצב דברים זה מוגשת הבקשה לקיום צוואה יחד עם בקשה נוספת – "בקשה לקיום צוואה על פי העתק ולא על פי מקור".
הבקשה מוגשת לרשם לעניני ירושה, אשר מעבירה להחלטת בית המשפט לעניני משפחה.

אחד היורשים – מופיע כמבקש בבקשה. יתר היורשים מופיעים כמשיבים של אותה בקשה, כמו גם היועץ המשפטי לממשלה. המשיבים אמורים להגיב למבוקש בבקשה.
יש לציין בבקשה כי אין ברשות המבקש צוואה מקורית של אותו מנוח מוריש.
במקרה ועורך הצוואה – נניח עורך דינו של המוריש שערך עבורו את הצוואה נפטר, יש לציין עובדה זאת, וכן יש לציין כי לא ניתן למצוא את הצוואה המקורית.

יש לציין אף כי אין ברשות מי מהיורשים את מקור הצוואה,
ולבסוף יש לבקש להורות את אישור קיום צוואת המנוח המוריש בהתאם להעתק הצוואה ולצרף את העתק הצוואה.
העתק הצוואה אינו מקור, אך בנסיבות הכוללות ועל פי דיני הירושה, הינו הדרך הטובה ביותר בנסיבות הענין להוכיח את רצון וכוונת המוריש בפועל.

היה ולא נמצא העתק צילומי של הצוואה, כי אז לא ניתן להוכיח את קיום הצוואה, ויש לבקש בקשה לצו ירושה, שחלות עליה הוראות חוק הירושה. במצב דברים זה, היורשים אינם יורשים לפי צוואה, אלא הינם יורשים על פי חוק, אשתו וילדיו של המוריש ובהעדרם צאצאיהם או הורי המוריש, הכל בהתאם להוראות חוק הירושה, חוק המסדיר את הוראות חלוקת עזבונו של המוריש.
רצוי מאד להיוועץ טרם הגשת בקשה לירושה או לקיום צוואות וירושות עם עורך דין מומחה לתחום הירושה, על מנת שלא להיכשל בהגשת הבקשה.

עו"ד מוטי גרטל

מוטי גרטל, עורך דין ונוטריון, מוטי גרטל, בעל תואר ראשון בהצטיינות במדע המדינה, B.A מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר ראשון במשפטים LL.B מטעם המכללה למנהל, חבר בלשכת עורכי הדין ובעל רישיון לעריכת דין מאז שנת 1996.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

שיתוף:

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים: