הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973 (להלן:"החוק"), חל על כל הזוגות שנישאו מיום 1.1.74 ואילך.

סעיף 1 לחוק קובע כי:"הסכם ממון זהו הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי – ממון שביניהם (להלן – הסכמי ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב".

מה זה הסכם ממון?

זהו הסכם המסדיר את רכושם וממונם מכל סוג שהוא, של הצדדים, וחייב להתבצע בכתב. הטעם לכך, הינו חשיבותו וחשיבות תוכנו. רצוי כי ההסכם ינוסח על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה ועל ההסכם להיות הסכם מקיף, בעל ניסוח ברור ולהכיל את כל העניינים שעתידים להכלל במסגרת הנישואין.

מה כולל ההסכם?

יש לכלול בהסכם רכוש קיים, רכוש עתידי והסדרת חלוקה בעת פירוק הנישואין. יש כאלו אשר אף מכלילים בהסכם הממון את נושא משמורת הילדים העתידים להגיע ואת נושא המזונות למקרה של פירוד חלילה. הסכם הממון צריך להכיל את פרטי הצדדים, מועד הנישואין הקרב, אם טרם נישאו או מועד הנישואין אם נישאו. כמו כן על הסכם ממון להכיל את פרטי הרכוש אשר הי בבעלות כל אחד מהצדדים לפני הנישואין ובאלו פרטי רכוש מעוניין הוא בהפרדה רכושית. כמו כן, חשוב לציין מה ייעשה ברכוש המשותף שנרכש ממועד הנישואין ואילך, מה ייעשה בהכנסות הצדדים וכד'.

מדוע נכון לערוך הסכם ממון? הסכם זה יכול לחסוך בעתיד, במקרה של פירוד חלילה, הרבה מלחמות מיותרות. כאשר הכל מוסדר וידוע מראש ובעצם קיבל תוקף של פסק דין, הדבר מונע (לרוב) פניה לבית המשפט במקרה של פירוד, מאחר והכל מוסדר מראש ובעל תוקף של פסק דין.

למידע נוסף צרו קשר

  תהליך אישור ההסכם:

  סעיף 2 לחוק, קובע כי הסכמי ממון טעונים את אישורו של בית המשפט לעניני משפחה או את אישורו של בית הדין הרבני המוסמך.

  סעיף 3 לחוק קובע כי אישור שכזה, לא יינתן אלא לאחר שאותה ערכאה משפטית שאישרה ונתנה תוקף של פסק דין לאותו הסכם, נוכחה לדעת כי ההסכם ו/או השינוי לו נעשה על ידי בני הזוג בהסכמה חופשית ותוך הבנת משמעותו ותוצאותיו.

  הטעם לכך, הינו, כאמור, חשיבותו של הסכם הממון בחיי הצדדים לו, ומכאן ההכרח לוודא מעבר לכל ספק כי נעשה בהסכמה, ותוך הבנת המשמעויות הנלוות לו.

  פועל יוצא מכך, הוא כי בית המשפט לעניני משפחה או בית הדין הרבני המוסמך, לא ישנה בנקל הסכם ממון שאושר וניתן לו תוקף של פסק דין.

  זוג שחותם על הסכם ממון לאחר שנישא- חייב לאשר הה,סכם בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני על מנת שיקבל תוקף. בני זוג שחותמים על ההסכם טרם הנישואין, יכולים לאשר הסכם גם בפני נוטריון. אנו ממליצים בכל מקרה לאשר בפני בית המשפט.

  הסכם ממון

  סוגי הסכמי הממון

  הסכם ממון יכולים להיות הסכים שנכרתו לפני הנישואין או שאושרו במסגרת הליכי גירושין. הסכמי גירושין, הינם הסכמים שאושרו בפסק דין לגירושין ודינם כדין הסכמי ממון.

  בהתאם לחוק, בני זוג שלא ערכו הסכם ממון, יראו אותם כמסכימים להסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק.

  הסכמי ממון נעשים בדרך כלל כדי להבטיח לכל אחד מהצדדים כי הרכוש שרכש וקיים ברשותו טרם נישואיו, יישאר שלו ובבעלותו ו/או למען יצירה של הפרדה רכושית בין בני הזוג, מקום בו צד אחד הביא רכוש רב יותר ממשנהו.

  הסכם טרום נישואין:

  הסכם שנכרת עוד לפני שהצדדים נישאים ולקראת נישואיהם.

  הסכם לאחר נישואין:

  הסכם שנחתם לאחר שבני הזוג נישאו. זמן קצר או זמן ארוך לאחר הנישואין בעקבות קבלת ירושה או רכישת נכס או קבלת כספים או רכוש במתנה.

  הסכם בהליך גירושין:

  לעיתים, כאשר בני זוג מצויים בהליך גירושין, משכילים עורכי הדין והצדדים להגיע להסכמות כוללות בנושא חלוקת הרכוש, החובות, המשמורת, זמני השהות והמזונות ובכך מייתרים בעצם הליך משפטי ממושך ויקר.

  הסכם ממון בנישואין פרק ב':

  כאשר צדדים נכנסים לפרק ב' בחיי הנישואין ונישאים מחדש, ניתן ורצוי להסדיר את אופן הבעלות ברכוש כל אחד מהצדדים, אותו הביא לנישואין, במהלך הנישואין וחלילה במקרה של פירוק. כמו כן ניתן להסדרי את אופן התנהלות הצדדים במהלך חיי הנישואין מבחינת הוצאות שוטפות, רכישות שונות וכד' במהלך חיי הנישואין. מהצדדים

  הסכם בין ידועים בציבור:

  בני זוג הגרים יחד כידועים בציבור, אשר אינם מעוניינים להנשא או אינם יכולים להנשא, בשל מגבלה דתית (כגון כהן וגרושה), רצוי כי יערכו אף הם הסכם ממון, אשר יסדיר את ענייני הרכוש ביניהם, ההכננסות, ההוצאות וכד' ויאשרו אותו בבית המשפט.

  הסכם על ירושה עתידית:

  לא ניתן להוריש רכוש באמצעות הסכם ממון! רכוש ניתן להוריש רק באמצעות צוואה. כן ניתן לקבוע כי ירושה שיקבל מי מהצדדים, תהיה שייכת לו בלבד (דבר שממילא מוסדר בחוק).

  מתי לעשות הסכם ממון?

  מומלץ ביותר, לחתום על הסכמי ממון לפני נישואין, כאשר לצד אחד יש רכוש רב יותר מלצד האחר וכן כאשר בני זוג נישאים בשנית, ואחד הצדדים או שניהם, מביאים לנישואים השניים, רכוש, אשר ברצונם להשאיר לעצמם, מבלי לשתף את בן הזוג השני.

  כאמור, הסכם ממון לפני נישואין, ניתן לאשר או בפני נוטריון, עורך דין הסכם ממון, בפני רושם הנישואין, אולם הרצוי ביותר הוא לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה.

  מדוע נדרש ייעוץ משפטי לקראת חתימה על הסכם ממון: עת בני זוג מחליטים לחתום על הסכמי ממון, הרי שעליהם לפנות אל עורך דין גירושין המתמחה בתחום דיני המשפחה והינו בעל נסיון רב בהכנת הסכמים מהסוג האמור. את ההסכם יש לנסח בבהירות, בדייקנות ובמקצועיות רבה, באמצעות עורך דין מיומן, כדי למנוע בעתיד בעיות ו/או חילוקי דיעות ו/או פרשנויות שונות.

  האם ניתן לבטל הסכם ממון?

  עריכת הסכן ממון בין בני זוג, נשואים או מוכרים בציבור, נחשבת כיום לעניין שבשגרה כמעט ויותר ויותר זוגות בוחרים לבצע זאת ולו כדי למנוע את המורכבויות הרבות והלא נעימות, העשויות לצוץ במקרים של פרידה או גירושין. מטרתו העיקרית של הסכם בין בני זוג, הסכם ממון כזה, היא להסדיר את כל ענייני הרכוש בין הצדדים המעורבים בכך, ובמיוחד במקרים בהם ישנם פערים כלכליים משמעותיים ביניהם (כאשר צד אחד מביא אתו ממון רב מאד לזוגיות, בעוד שצד שני פחות). הסכם הממון, עליו חותמים הצדדים, משמש כמעין תעודת ביטוח, הנכנסת לתוקפה במקרים של פרידה או הליך גירושין. כל עוד השניים נשואים או נמצאים בזוגיות, הוא נטול משמעות.

  באילו מקרים ניתן לבטלו?

  ישנם מספר מצבים המצדיקים ביטול של הסכם ממון. בכל מקרה, כל ביטול שכזה מצריך סיוע של עורך דין הסכם ממון כדי לשמור על זכויותיהם של כל הצדדים המעורבים בכך. בעזרת עו"ד הסכם ממון ניתן לבחון לעומק את הסוגיות המשפטיות הרלוונטיות ולצלוח את ההליך. על מנת לבטל הסכם שכזה יש להוכיח כי התקיים אחד או יותר מכמה מצבים, המצדיקים את ביטולו. אחת הסיבות לביטול ההסכם בעזרתו של עורך דין הסכם ממון היא פגמים באישורו. על פי חוק יחסי הממון יש לאשר את הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה או בבין הדין הרבני. רק לאחר שאושר ההסכם הוא נכנס לתוקף וניתן יהיה לממשו בעת הצורך. יחד עם זאת, כאשר בית המשפט, שאליו הוגש ההסכם, לא השתכנע כי הצדדים המעורבים בחתימה עליו (צד אחד או שניהם) לא הבינו את המשמעות העמוקה שלו ואולי לא חתמו עליו מרצונם החופשי, ניתן יהיה לבטלו.

  על פי חוק החוזים ניתן לבטל הסכם או כל חוזה אם לא נחתם בדרך המקובלת או בתום לב. ניתן להגיש תביעה לצורך ביטול הסכם הממון אם אפשר להוכיח כי ישנם פגמים בגופו וכי מדובר במצב של העדר תום לב והגינות ואי גילוי נאות מצדו של בן הזוג. על הסכם הממון להיחתם, ובדומה לכל הסכם אחר, בהגינות וביושר ועל שני הצדדים לקבל את כל הנתונים הנדרשים לפני החתימה. אם ההליך עצמו נעשה שלא באופן הזה יכול אחד הצדדים לטעון שהוא נחתם מתוך מצוקה או בהעדר תום לב ולבקש לבטלו. בנוסף, אם הוכיח הצד המבקש לבטלו כי חלה טעות (אי גילוי עובדות) בהליך ואלמלא אותה טעות הוא לא היה מתקשר בהסכם, הוא יוכל לבקש לבטלו.

  למידע נוסף צרו קשר

   ביטול הסכם ממון על ידי עורך דין

   לעשות זאת נכון

   תביעת ביטול הסכם ממון תוגש לבית המשפט בעזרתו של עורך דין גירושין, המייצג את הצד המבקש לבטלו. עורך דין זה יצרף לבקשה את כל הטענות וכל ההוכחות המצדיקות את ביטולו של ההסכם ויפעל למען שמירת מלוא זכויותיו של הלקוח.

   חשוב לציין כי בעת האחרונה, זוגות רבים חותמים על הסכמי ממון הכוללים התחייבות לכבוד הדדי. המדובר בסעיפים המנסים למנוע סרבנות גט מצד מי מהצדדים. כמובן שעל עורך דין גירושין לדעת כיצד לנסח את הסעיפים הללו על מנת שיהיו תקפים מבחינה משפטית ומבחינה הלכתית.

   המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית

   לחוות דעת מקצועית ואישית ללא התחייבות

   לייעוץ ראשוני עם עורך דין גרטל גרבר צרו קשר

    WhatsApp
    היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור