פסק דין מהפכני של בית המשפט העליון בנושא מזונות ילדים

משמורת משותפת בניגוד לרצון האם

לייעוץ ראשוני

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

ביום 19.7.17 התרחשה מהפכה של ממש, בכל הקשור לנושא מזונות ילדים קטינים בגילאי 6-15 שנים!!!

קדמה לפסק הדין, מציאות בעייתית, לפיה, הדין הקיים, המחייב את האב בנשיאה בלעדית במזונות ההכרחיים של הקטינים בגילאים אלו, עלולה היתה להותיר את האב בלא המשאבים הדרושים לו כדי להבטיח את רווחת הקטין ואת טובתו, עת שוהה עמו וליצור קושי כלכלי ממשי עבור האב עצמו.

בית המשפט העליון, בהרכב מורחב בן שבעה שופטים, במסגרת בע"מ 1709-15, 919-15, קבע הלכה חדשנית בנושא מזונות קטינים בגילאים הנ"ל עת מתקיימת בפועל משמורת משותפת של ההורים על ילדיהם הקטינים, כאשר ביטל את חובתו האבסולוטית של אב לזון את ילדיו הקטינים בגילאים אלו בכל צרכיהם ההכרחיים, וקבע כי בגילאים הנ"ל חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה.

בכך, אימץ בית המשפט העליון, פרשנות הלכתית מוכרת, לפיה בגילאים האמורים, מוטל חיוב המזונות על שני ההורים מדין צדקה.

 

מהפכה של ממש

עוד קבע בית המשפט העליון, כי החלוקה בין ההורים תיקבע בהתאם ליכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, כל זאת בכפוף לחלוקת זמני השהות בפועל של הקטינים עם הוריהם ובהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.
עוד נקבע כי יישום העיקרון הנ"ל, ייעשה ברוח העקרונות הבאים, כברירת מחדל שניתן לסטות מהם, כדלקמן:

א. בעת קיומה של משמורת משותפת בפועל, יישא כל הורה בעצמו ("בעין") בהוצאות הקיום השוטפות הנוגעות לילדים והוצאות אלה "יתקזזו" ללא צורך בהעברת תשלומים בין ההורים. החלוקה בין ההורים בהקשר להוצאות הקיום השוטפות הנוגעות לילדים תיעשה לפי אחוז מסוים משיעור המזונות עליו יורה בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לגיל הילדים והערכתו של בית המשפט את העלויות הכרוכות בהוצאות קיום שוטפות הללו מתוך כלל צרכי הקטינים המגולמים במזונות.

ב. ייקבע מנגנון לריכוז הטיפול בהוצאות שאינן הוצאות קיום שוטפות, אלא צרכים אחרים – כגון ביגוד, ספרים, טיפול רפואי שאינו צפוי וכו'. כעקרון, ימונה "הורה מרכז" אשר יקבל לידיו מההורה השני תשלום של מחצית הוצאות אלה (היה ואכן תהא השתכרות שווה לשני ההורים או בכל יחס אחר שייקבע היה ולא תהא השתכרות שווה של שני ההורים). "ההורה המרכז" יהיה מי שבית המשפט לענייני משפחה ימצא כי שימש כמטפל העיקרי בילדים לפני הגירושין ומי שמתאים לכך. עוד נקבע כי ניתן אף לחשוב על פתרונות נוספים כגון פתיחת חשבון בנק משותף של שני ההורים לענין ספציפי זה, הכל פי שקול דעתו של בית המשפט לענייני משפחה ועל פי נסיבות אותו מקרה.

ג. ההורים יחלקו ביניהם את ההוצאות החריגות של הילדים בתחום החינוך והבריאות, בכפוף לכושר ההשתכרות ביניהם ובהתאם למנגנון שייקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה. ענין זה דומה למצב שטרם מתן פסק הדין המהפכני.

ד. וכן, כל הורה יישא בעין בהוצאות המדור של הקטינים, בכפוף לכך שבית המשפט יקדים ויבחן האם העול הכפול של נשיאה במדור המתאים לילדים אינו פוגע ביכולתם של ההורים לעמוד בתשלום המזונות שלהם נזקקים הילדים.

בצד כל זה, על בית המשפט לענייני משפחה להפעיל את שיקול דעתו בנסיבות כל מקרה ומקרה.
כמובן שיהיה זה מענין מאד לבחון מעתה את פסיקות בתי המשפט לענייני משפחה בהתאם לעקרונות שהיתווה עבורם בית המשפט העליון, בענין מזונות קטינים בגילאי 6 עד 15 שנים, המצויים במשמורת משותפת אצל הוריהם.

ראו גם: הפחתת מזונות במשמורת משותפת

עו"ד איריס גרבר

עורכת דין ונוטריון, איריס גרבר, הינה עורכת דין מומחית בתחום דיני המשפחה, על כל תחומיו השונים, בעלת תואר ראשון בכלכלה וקרימינולוגיה B.A ובעלת תואר ראשון במשפטים LL.B מטעם אוניברסיטת בר אילן, חברה בלשכת עורכי הדין ובעלת רישיון עריכת דין משנת 1996.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

שיתוף:

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים: