עריכת הסכם גירושין: מה כדאי לדעת לפני?

עריכת הסכם גירושין

לייעוץ ראשוני

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

הסכמי גירושין הינם מעצם טיבם קודם כל הסכמים. המדובר בהסכמים הנערכים בין בעל ואשה ו/או בין הורים אשר מבקשים להוציא לפועל הסכמות ורצונות משותפים ביחס לעצמם ו/או לילדיהם.

הסכמי גירושין הינם הסכמים השונים מהסכמים רגילים, שכן, על מנת שיקבלו תוקף משפטי יש צורך באישור של בית המשפט לעניני משפחה או של בית הדין הרבני המוסמך.

הטעם לכך הינו הוראות החוק המחייבות זאת, והרצון לוודא כי זהו אכן רצונם של הצדדים וכי חתמו על ההסכם מתוך רצון חופשי והסכמה מלאה.

בנושאי הגירושין, חובה כי ההסכם יובא לאישורו של בית הדין הרבני המוסמך שכן רק בית הדין הרבני מוסמך ליתן פסק דין לגירושין ובהמשך לפסוק גט.

הסכמי גירושין ינוסחו על ידי עורך דין משפחה אשר תחום עיסוקו והתמחותו הינו דיני המשפחה.

הסכם גירושין בדרך כלל יכלול מספר נושאים עיקריים כגון – נושא הגירושין, נושאי מזונות ומדור הילדים, נושאי המשמורת, ונושאים רכושיים. לעיתים ייכללו נושאים נוספים בנסיבות כל ענין וענין.

בתחום הגירושין בדרך כלל הסכם גירושין יכלול הוראות שעניינן סידור הגט.

בתחום המזונות, יכלול עריכת הסכם גירושין נושאים שעניינם ויתור האשה על מזונותיה וקביעת סכומי מזונות לילדים, פירוט תשלומים נוספים כגון מחצית עלויות חינוך והוצאות רפואיות חריגות וכו'.

בנושא המשמורת יכללו הסכמי הגירושין הוראות בענין המשמורת על הילדים, זהות ההורה המשמורן או קביעה בדבר משמורת משותפת וכן הוראות בענין הסדרי הראיה של מי מההורים עם ילדיו הקטינים.

וכן ייכללו בדרך כלל בהסכמי הגירושין הוראות בענינים הרכושיים שבין הצדדים לרבות הוראות בדבר פירוק שיתוף בנכסים המשותפים.

הסכמי גירושין ייחתמו בדרך כלל במשרדו של עורך דין משפחה ויוגשו לאישורו ולמתן תוקף פסק דין של בית המשפט לעניני משפחה או של בית הדין הרבני המוסמך.

הסכמי גירושין אשר אושרו וקבלו תוקף של פסק דין בערכאה השיפוטית המוסמכת מחייבים ותקפים. יחד עם זאת, לעיתים, היה ומתקיים התנאי של שינוי נסיבות שלא ניתן היה לצפות אותו בעת חתימת הסכם הגירושין, ניתן יהיה לסטות מהסכם הגירושין, ולשנותו.

בנוסף, ולעיתים, עת לא היה דיון מעמיק, לדוגמא, בצרכי הקטינים, כי אז ניתן יהיה לסטות מהאמור בהסכם הגירושין ביחס למזונות הקטינים, ולקבוע סכום מזונות גבוה יותר, בין היתר, בטענה כי לא היה דיון מעמיק בצרכי הקטין וכי ההסכם אינו מחייב את הקטין במקרה זה.

הסכמי גירושין הינם הסכמים מחייבים וצופי פני עתיד. לכן חובה על כל מי שחותם על הסכם גירושין להבין את משמעותו והשלכותיו של אותו הסכם. צד אשר יחתום על הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, לא יוכל לאחר מכן להתחרט ולבקש את ביטולו, אלא במקרים מיוחדים.

ראה עוד: עורך דין לענייני משפחה

עו"ד איריס גרבר

עורכת דין ונוטריון, איריס גרבר, הינה עורכת דין מומחית בתחום דיני המשפחה, על כל תחומיו השונים, בעלת תואר ראשון בכלכלה וקרימינולוגיה B.A ובעלת תואר ראשון במשפטים LL.B מטעם אוניברסיטת בר אילן, חברה בלשכת עורכי הדין ובעלת רישיון עריכת דין משנת 1996.

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

שיתוף:

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים: