חישוב מזונות במשמורת משותפת

שאלת חישוב מזונות במשמורת משותפת הינה חלק מנושא חישוב מזונות ילדים שמתקיימת לגביהם משמורת משותפת.

יש אנשים הסבורים כי קיים מחשבון דמי מזונות ממשי אשר היה וניצוק בתוכו נתונים הקשורים בגיל הילדים, הכנסות ההורים, הוצאות ההורים ונתונים נוספים – תתקבל תוצאה וודאית של סכום מזונות. אך לא כך.

ענין זה אף מסובך הרבה יותר עת דנים אנחנו בחישוב מזונות במשמורת משותפת.
אם במצב של חישוב מזונות במצב בו קיים הורה משמורן בלעדי ודומיננטי, ניתן להסתמך על פסיקה עניפה ורחבה משך עשרות שנים שהלכה והתפתחה והשתכללה, הרי שכשמדובר במצב בו קיימת הורות משותפת או משמורת משותפת של שני ההורים על ילדיהם הקטינים כי אז הפסיקה הינה שונה ודי חדשה יש לציין.

ככלל, בהתאם לפסיקה החדשה והעדכנית של בית המשפט העליון, אב יהודי, בהתאם לדין העברי, מחוייב במלוא צרכיהם ההכרחיים של ילדיו מגיל ינקות ועד לגיל 6 שנים. לאחר גיל 6 שנים מחוייבים שני ההורים במזונות ילדיהם בהתאם לדיני הצדקה, קרי – בהתאם ליכולתם בהתאם לאמות מידה שונות.

בין הגילאים 6 שנים ועד 15 שנים, והיה ומתקיים מצב של משמורת משותפת, חישוב מזונות במשמורת משותפת מחוייב כעת להיעשות בהתאם לכללים שנקבעו בפסק דינו המהפכני של בית המשפט העליון שניתן ביום 19.7.17 במסגרת בע"ם 919/15 ו – בע"ם 1709/1.
המדובר בפסק דין שמתווה את הדרך לבצע חישוב מזונות במשמורת משותפת אך אין המדובר במחשבון דמי מזונות.

חישוב מזונות

פסק הדין קובע כי הורים לילדים שמצויים בגילאים 6 עד 15 שנים ושנקבעה לגביהם משמורת משותפת על ילדיהם, חישוב מזונות ילדים לגבי ילדיהם ייעשה בדרך מסויימת. בין היתר, יילקחו בחשבון הכנסותיהם, הוצאותיהם, הזמן בו שוהים כל אחד מהם עם ילדיהם ופרמטרים נוספים, ותיקבע בהתאם יכולתו של כל הורה לשאת במזונותיהם. לעיתים, ייקבע כי ההורים יישאו בהוצאות הילדים בזמן ששוהים עם הוריהם ללא חיוב בסכום מזונות ו/או מדור נוסף. באשר לנושא תשלום הוצאות חריגות, הכוונה היא כי כל הורה ימשיך לשאת, בדרך כלל, במחצית ההוצאות של כל אחד מהילדים.

חשוב להבין כי המדובר בפסיקה חדשה מאד, אשר העיקר בה הינו הצורך לבצע שינוי בנושא חישוב מזונות במשמורת משותפת.
כאמור אין המדובר במחשבון דמי מזונות אלא מורה דרך אשר קובע את אופן חישוב מזונות במשמורת משותפת בגילאים הללו מכאן ואילך.

חישוב מזונות ילדים הינו ענין מסובך ועדין מאין כמוהו. קביעת סכום המזונות משפיעה במישרין על איכות חיי הילדים המצויים במצב של משמורת משותפת, ואף במשמורת בלעדית כמובן, וגם משפיעה על איכות חיי הוריהם.
אנו תקווה כי הוראות פסק הדין המהפכני אכן ישמשו עזר רב לבתי המשפט במלאכת חישוב מזונות במשמורת משותפת.

ראו גם: עורך דין גירושין מקצועי

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית

לחוות דעת מקצועית ואישית ללא התחייבות

לייעוץ ראשוני עם עורך דין גרטל גרבר צרו קשר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין מ.גרטל - א.גרבר