הפחתת מזונות ילדים

גובה דמי מזונות הילדים נקבעים או בהסכם גירושין, אליו מגיעים הורים, אשר מקבל תוקף של פסק דין או באמצעות פסק דין שניתן על ידי בית המשפט, לאחר שדן בנסיבות התיק.

כך או כך, גובה דמי מזונות ילדים, אינו סגור לעולם ואם חל שינוי נסיבות בנסיבות, שינוי כזה אשר לא היה צפוי, ואשר מצדיק הפחתת מזונות, הרי שניתן להגיש תביעה להפחתת מזונות.

בעבר הכלל היה, שצריך להוכיח, שחל שינוי מהותי בנסיבות, אשר לא היה צפוי. כך למשל, שינוי בגובה המדד, או שינוי בגיל הילדים- אלו שינויים צפויים אשר לא יכולים להוות עילה להפחתת מזונות.

תביעה להפחתת מזונות הינה משהו שיש להתייחס אליו המלוא הרצינות על מנת השיג את התוצאה המיטבית.

הפחתת מזונות ילדים

הפחתת מזונות ילדים – עילות להפחתה:

 • במקרה של מחלה, חלילה, של האב, אשר מפחית או מבטל את כושר ההשתכרות שלו.
 • במקרה של הרעת המצב הכלכלי של האב, עקב הקלעות לחובות, פיטורין, ירידה משמעותית בהכנסות או מנגד – עלייה משמעותית בהכנסות האם ו/או ברמת החיים שלה.
 • הולדת ילדים נוספים מנישואין שניים של האב (לא תמיד מהווה עילה, אולם בנוסף לעילות אחרות יכול בנסיבות מסוימות להוות עילה).
 • מעבר האם להתגורר עם בן זוג קבוע ובמיוחד אם נולדו לה ילדים חדשים. עובדה זו לכשעצמה, מקטינה את רכיב המדור של הקטינים ומגדילה את ההכנסה הפנויה של האם.
 • במצב בו קיים ניכור הורי, עקב הסתה של האם, או של הילד, ייתכן ובית המשפט יקפיא או יפסיק את החיוב בתשלום מזונות ילדים, עד לחידוש הקשר.
 • שינוי בגיל הקטין- בעבר, מאחר ושינוי בגיל הקטין היה צפוי, הוא לא נחשב כשינוי היכול לגרום לשינוי בגובה המזונות. אולם משרדנו טוען, בתביעות להפחתת מזונות, כאשר גיל הקטינים הוא מעל גיל 6, לעומת מועד פסק הדין הקודם, שהגיל היה פחות מ-6, כי השינוי בגיל אמנם היה צפוי, אולם ההלכה החדשה שינתה את מקור חיובו של האב, החל מגיל 6 ועל כן שינוי זה יכול להוות אף הוא שינוי שיש להתחשב בו.
 • שינוי בעניין המשמורת או בזמני השהות של הקטין עם האב. דהיינו, אם במועד פסק הדין הקודם, גובה מזונות הילדים נקבע בהתבסס על קביעת משמורת אצל האם וזמני שהות מסוימים, הרי שבמידה ויש שינוי מבחינת המשמורת וזמני השהות, באופן שהילד נמצא כעת במשמורת האב או זמן רב יותר עם האב- הרי שאף זו עילה להפחתת מזונות ילדים.אלו לא עילות סגורות וייתכן כי יהיו שינויים נוספים שייחשבו ככאלה היכולים להביא להפחתת גובה המזונות או אף לביטולם.
  הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות בעניין גובה מזונות ילדים במשמורת משותפת – ביום 19.7.17, ניתנה הלכה חדשה, על ידי בית המשפט העליון- לפיה, בעת קיום משמורת משותפת, זמני שהות שווים והכנסות דומות של ההורים, בגילאי 6-15, לא ייפסקו מזונות ילדים. על כן- כל אב, אשר ניתן בעבר, פסק דין מזונות בעניינו ואשר עומד בקריטריונים הללו, יכול כעת, להגיש תביעה לביטול/הפחתת מזונות בעילה של שינוי הפסיקה!!
 • בתי המשפט המיישמים את הלכה החדשה, קבעו כי אין צורך דווקא בהגדרה של משמורת משותפת, אלא בית המשפט בודקים את זמני השהות המתקיימים בפועל ומחילים את הלכה החדשה אף במקרים שאין משמורת משותפת. דרך החישוב שונה בין שופט לשופט. חשוב לציין כי כיום ישנו פסק דין מנחה של בית המשפט המחוזי (כבוד השופט וייצמן), שקובע כי לגבי תיקים סגורים, ההלכה החדשה תחול רק אם יוכח שינוי נסיבות עובדתי כלשהו, בנוסף להלכה החדשה. את השינוי יש לבחון כיום בעין הרבה פחות קפדנית.
  כיום, ברגע שמוכיחים שינוי אחד לפחות, המשמעות היא, שניתן לפתוח את התיק לחישוב מחדש של המזונות, בהתאם להלכה החדשה, כלומר, לפי יחס ההכנסות של ההורים וזמני השהות של הילדים אצל ההורים.

  בתביעה להפחתת או ביטול גובה המזונות, חשוב מאוד לעתור להפחתה/ביטול רטרואקטיבי, ממועד הגשת הבקשה לישוב סכסוך, זאת מאחר ולרוב, התיקים הללו מתנהלים זמן רב של כשנה לפחות, ובנתיים האב ממשיך ומשלם את המזונות הגבוהים שהיו נהוגים בעבר.

 • משרדנו מייצג אבות רבים בתביעה להפחתת גובה המזונות. באחד המקרים- בוטלו המזונות לחלוטין. במקרה אחר- הופחתו דמי המזונות מסך של 3,300 ₪ עבור שני קטינים לסך של 1,500 ₪. על פסק דין זה הוגש ערעור. לקריאת פסק הדין

לחוות דעת מקצועית ואישית ללא התחייבות

לייעוץ ראשוני עם עורך דין גרטל גרבר צרו קשר

  WhatsApp
  היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור