לייעוץ ראשוני

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

גובה דמי מזונות הילדים נקבעים או בהסכם גירושין, אליו מגיעים הורים, אשר מקבל תוקף של פסק דין או באמצעות פסק דין שניתן על ידי בית המשפט, לאחר שדן בנסיבות התיק.

כך או כך, גובה דמי מזונות ילדים, אינו סגור לעולם ואם חל שינוי נסיבות בנסיבות, שינוי כזה אשר לא היה צפוי, ואשר מצדיק הפחתת מזונות, הרי שניתן להגיש תביעה להפחתת מזונות.

בעבר הכלל היה, שצריך להוכיח, שחל שינוי מהותי בנסיבות, אשר לא היה צפוי. כך למשל, שינוי בגובה המדד, או שינוי בגיל הילדים- אלו שינויים צפויים אשר לא יכולים להוות עילה להפחתת מזונות.
בין השנים 2019-2020 ניתנו פסקי דין ובעיקר פסק דין מנחה, שניתן על ידי כבוד השופט וויצמן, שקבעו כי די בשינוי נסיבות עובדתי וקל כדי לשנות המזונות. אולם בחודש 1/21 פסק בית המשפט העליון כי שוב יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי וגם אז, ההפחתה תהיה רק לגבי הרכיב שהשתנה.
תביעה להפחתת מזונות הינה משהו שיש להתייחס אליו במלוא הרצינות על מנת השיג את התוצאה המיטבית.

דמי מזונות עורכי דין גרטל גרבר

הפחתת מזונות ילדים – עילות להפחתה:

 • במקרה של מחלה, חלילה, של האב, אשר מפחית או מבטל את כושר ההשתכרות שלו.
 • במקרה של הרעת המצב הכלכלי של האב, עקב הקלעות לחובות, פיטורין, ירידה משמעותית בהכנסות או מנגד – עלייה משמעותית בהכנסות האם ו/או ברמת החיים שלה.
 • הולדת ילדים נוספים מנישואין שניים של האב (לא תמיד מהווה עילה, אולם בנוסף לעילות אחרות יכול בנסיבות מסוימות להוות עילה).
 • מעבר האם להתגורר עם בן זוג קבוע ובמיוחד אם נולדו לה ילדים חדשים. עובדה זו לכשעצמה, מקטינה את רכיב המדור של הקטינים ומגדילה את ההכנסה הפנויה של האם.
 • במצב בו קיים ניכור הורי, עקב הסתה של האם, או של הילד, ייתכן ובית המשפט יקפיא או יפסיק את החיוב בתשלום מזונות ילדים, עד לחידוש הקשר.
 • שינוי בגיל הקטין- בעבר, מאחר ושינוי בגיל הקטין היה צפוי, הוא לא נחשב כשינוי היכול לגרום לשינוי בגובה המזונות. אולם משרדנו טוען, בתביעות להפחתת מזונות, כאשר גיל הקטינים הוא מעל גיל 6, לעומת מועד פסק הדין הקודם, שהגיל היה פחות מ-6, כי השינוי בגיל אמנם היה צפוי, אולם ההלכה החדשה שינתה את מקור חיובו של האב, החל מגיל 6 ועל כן שינוי זה יכול להוות אף הוא שינוי שיש להתחשב בו.
 • שינוי בזמני השהות של הקטין עם האב. דהיינו, אם במועד פסק הדין הקודם, גובה מזונות הילדים נקבע בהתבסס על קביעת זמני שהות מסוימים, הרי שבמידה ויש שינוי מבחינת זמני השהות, באופן שהילד נמצא כעת  זמן רב יותר עם האב- הרי שאף זו עילה להפחתת מזונות ילדים. אלו לא עילות סגורות וייתכן כי יהיו שינויים נוספים שייחשבו ככאלה היכולים להביא להפחתת גובה המזונות או אף לביטולם.
 • הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות בעניין גובה מזונות ילדים במשמורת משותפת – ביום 19.7.17, ניתנה הלכה חדשה, על ידי בית המשפט העליון- לפיה, בעת קיום משמורת משותפת, זמני שהות שווים והכנסות דומות של ההורים, בגילאי 6-15, לא ייפסקו מזונות ילדים. על כן- כל אב, אשר ניתן בעבר, פסק דין מזונות בעניינו ואשר עומד בקריטריונים הללו, יכול כעת, להגיש תביעה לביטול/הפחתת מזונות בעילה של שינוי הפסיקה!!
 • בתי המשפט שישמו את הלכה החדשה, קבעו כי אין צורך דווקא בהגדרה של משמורת משותפת, אלא בית המשפט בודקים את זמני השהות המתקיימים בפועל ומחילים את הלכה החדשה אף במקרים שאין משמורת משותפת. דרך החישוב שונה בין שופט לשופט. פסק דין המנחה היה של בית המשפט המחוזי (כבוד השופט וייצמן), שקובע כי לגבי תיקים סגורים, ההלכה החדשה תחול אם יוכח שינוי נסיבות עובדתי כלשהו, בנוסף להלכה החדשה וכי את השינוי יש לבחון בעין הרבה פחות קפדנית.
 • דהיינו, עד לחודש 1/21, ברגע שהוכח שינוי אחד לפחות, המשמעות הייתה, שניתן היה לפתוח את התיק לחישוב מחדש של המזונות, בהתאם להלכה החדשה, כלומר, לפי יחס ההכנסות של ההורים וזמני השהות של הילדים אצל ההורים.
  אולם, לצערנו, בחודש 1/21, ביטל בית המשפט העליון את ההלכה המנחה הזו של בית המשפט המחוזי וקבע כי חוזרים להוכחה של שינוי נסיבות מהותי ואין להסתפק עוד בשינוי נסיבות כלשהי ואף קל וגם אם מוכיחים כזה שינוי, ההפחתה תחול רק לגבי אותו רכיב שהשתנה.
  בתביעה להפחתת או ביטול גובה המזונות, חשוב מאוד לעתור להפחתה/ביטול רטרואקטיבי, ממועד הגשת הבקשה לישוב סכסוך, זאת מאחר ולרוב, התיקים הללו מתנהלים זמן רב של כשנה לפחות, ובינתיים האב ממשיך ומשלם את המזונות הגבוהים שהיו נהוגים בעבר.
 • לסיכום
  משרד עורך דין לענייני משפחה  גרטל גרבר מייצג אבות רבים בתביעה להפחתת גובה המזונות. באחד המקרים- בוטלו המזונות לחלוטין. במקרה אחר- הופחתו דמי המזונות מסך של 3,300 ₪ עבור שני קטינים לסך של 1,500 ₪. על פסק דין זה הוגש ערעור. לקריאת פסק הדין

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

שיתוף:

התקשרו 03-922-8352 או השאירו פרטים: