חלוקת רכוש

חשוב להבין כי דירת המגורים המשותפת הינה בדרך כלל הנכס המשמעותי ביותר שנצבר במהלך חיי הנישואין.

יחד עם זאת, במהלך החיים המשותפים של בני זוג, צוברים הם נכסים ובמקרה של פירוד ביניהם נוצר הצורך לבצע חלוקת רכוש בעת גירושין בין בני זוג.

הלכת השיתוף, מהי?

עד לכניסתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג לתוקף, קרי – עד ליום 1.1.74, התקיימה "הלכת השיתוף" בכל הקשור ליחסים של בני הזוג. בהתאם לאותה גישה משפטית, התקיימו יחסים של שיתוף קניני מיידי. ועל כן, בעת פירוד, רשאי היה כל צד לדרוש ממשנהו חלוקת רכוש משותף מיידית בין בני זוג.

כעקרון, כל הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים אמור להתחלק בעת חלוקת רכוש בגירושין בין בני זוג, ובחלקים שווים. כעקרון, כל הרכוש אשר נרכש ונצבר טרם הנישואין, הינו בבעלותו החוקית של מי שהכניסו לחיים המשותפים, למעט אם קיימת הסכמה אחרת של חלוקת רכוש בין בני זוג.

הסדר איזון המשאבים, מהו?

לאחר כניסתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג לתוקפו, קרי מיום 1.1.74 ואילך, נקבע לענין חלוקת רכוש בגירושין בין בני זוג, כי הצדדים יחלקו את מלוא רכושם המשותף בהתאם לדוקטרינת "הסדר איזון משאבים". מהותה של דוקטרינה זאת הינה כי כל צד זכאי למחצית שווי כל נכסי הצדדים. כלומר, חלוקה במסגרת הליך הגירושין, תתבצע כך שכל צד זכאי לקבל את מחצית שוויו של מלוא הרכוש המשותף אשר נצבר במהלך החיים המשותפים.

לכל כלל, הרי יש יוצא מהכלל. והיוצא מהכלל לענייננו, הינם אותם נכסים שאין לחלקם בין בני הזוג. המדובר למשל בנכסים שהיו לצד מסוים טרם הנישואין, גמלה שמשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי ועוד.

מתי ניתן לדרוש חלוקת רכוש בגירושין?

חלוקת רכוש

היה ואין הסכמה בין בני הזוג, ובעת קיומו של סכסוך משפטי בין בני הזוג, הרי שהליך חלוקת רכוש בגירושין, יתבצע, תוך שנה מיום הגשת תביעה לגירושין או להתרת נישואין, תוך שנה ממועד הגשת תביעה לפירוק שיתוף לבית המשפט לעניני משפחה או תוך שנה ממועד התחלה של מגורים בנפרד.

בעת שמתרחש סכסוך משפטי וגירושין, יידרש בית המשפט לעניני משפחה לפסוק מהו אותו רכוש משותף לצדדים שקיים, אם בכלל, שאותו יש לחלק ובאיזה אופן יש לבצע חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין.

במסגרת סכסוך משפטי, לעיתים, אנו נחשפים למקרים מחפירים, בהם צד אחד מבריח רכוש המשותף לצדדים ממשנהו או נסיון של צד לטעון לקיומם של חובות דמיוניים. תפקידו של בית המשפט לחשוף זאת ולהגיע לחקר האמת.

בנוסף, ולעיתים אותו נכס מקרקעין רשום רק על שם צד אחד ולא על שם שני הצדדים. בעת חלוקת רכוש בין בני זוג בית המשפט לעניני משפחה יכול לקבוע, במקרים מתאימים, כי למרות זאת יש להצהיר כי אותו נכס מקרקעין הינו בבעלות משותפת. אמנם כל מקרה לגופו, ובית המשפט יקבע זאת על בסיס הבנתו את כוונת הצדדים, הסתמכות של מי מהצדדים, האם המדובר במגורים משותפים ארוכי שנים וכו'.

חלוקת רכוש בהסכמה

כעקרון, כל נושא חלוקת רכוש בגירושין בין בני זוג, יכול להיות מוסכם. כך בני זוג יכולים בהסכמה לערוך הסכם גירושין, ובו להסדיר את נושא החלוקה ביניהם וכן, בני זוג יכולים לערוך הסכם ממון במהלך הנישואין, אף ללא פירוד, ולהסדיר את נושא החלוקה היה וייפרדו או במהלך הנישואין.

הסכם שכזה, חייב להיות ערוך כהסכם ממון לכל דבר, ועליו להיות מאושר ולקבל תוקף של פסק דין על ידי ערכאה משפטית (בית משפט לעניני משפחה או בית הדין הרבני)

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית

לחוות דעת מקצועית ואישית ללא התחייבות

לייעוץ ראשוני עם עורך דין גרטל גרבר צרו קשר